Aantal bedreigde diersoorten neemt snel toe

Eenvijfde van alle gewervelde diersoorten wordt met uitsterven bedreigd, en dit aantal neemt snel toe. Nog 20 procent meer soorten zoogdieren, vogels, amfibieën en vissen zouden echter gevaar lopen als de afgelopen decennia geen beschermende maatregelen waren genomen.

Van onze verslaggever Ben van Raaij
Het symbool voor de met uitsterven bedreigde dieren, de panda. Beeld ap
Het symbool voor de met uitsterven bedreigde dieren, de panda.Beeld ap

Dit concluderen 174 wetenschappers uit 38 landen in een studie die is verschenen in de online editie van het tijdschrift Science. Het rapport is gebaseerd op gegevens over meer dan 25.000 gewervelde soorten op de Rode Lijst van de IUCN. Deze mondiale unie van natuurbeschermers, wetenschappers en overheden rubriceert bedreigde planten- en diersoorten naar gevaar voor uitsterven en presenteert vandaag de editie 2010.

Gewervelden
Gemiddeld komen elk jaar 52 soorten gewervelden op de lijst een stap dichter bij uitsterven door verlies aan leefgebied, overbevissing of invloed van binnendringende soorten. Inmiddels wordt 25 procent van de zoogdieren, 13 procent van de vogels, 22 procent van de reptielen, 41 procent van de amfibieën en 15 procent van de vissen bedreigd.

Gewervelde dieren vormen slechts 3 procent van alle soorten in de natuur, maar ze zijn vaak dragende sleutelsoorten in een ecosysteem. 'De ruggengraat van de biodiversiteit wordt aangetast', zegt de beroemde Amerikaanse ecoloog Edward O. Wilson.

De Science-studie toont wel voor het eerst aan dat natuurbescherming (zoals het instellen van natuurreservaten) helpt bij behoud van biodiversiteit. Zonder bescherming zou het soortenverlies 16 tot 20 procent hoger zijn geweest, schatten de auteurs.

Vooruit
De studie inventariseert 64 diersoorten die weer vooruit gaan, waaronder drie die in het wild al uitgestorven waren: de Californische condor, de zwartvoetbunzing en het przewalskipaard. De auteurs benadrukken wel dat de huidige internationale maatregelen onvoldoende zijn om de 'grote extinctiegolf' te stoppen.

De hoogste concentratie aan bedreigde soorten is te vinden in Zuid-Oost Azië, een 'hotspot' van biodiversiteit. maar ook een regio met een sterke bevolkingsgroei en grootschalige ontbossing, onder andere voor de handel in tropisch hardhout en de aanleg van palmolieplantages.

null Beeld
Meer over