Aantal aanmeldingen pabo's fors gedaald

De pogingen om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken, hebben nog niet tot enthousiasme geleid onder jongeren met een middelbareschooldiploma....

ANP

In totaal hebben 6620 voltijdstudenten zich aangemeld. Het aantal deeltijd-eerstejaars blijft met 1624 praktisch gelijk. Dat blijkt uit gegevens van de Informatie Beheer Groep (IBG) uit Groningen. Het totaal aantal eersteklassers op hbo-niveau daalde met 4,5 procent, vooral omdat afgelopen schooljaar minder havo'ers hun papiertje haalden.

Het ministerie van Onderwijs wijst erop dat de instroom bij de pabo's afgelopen jaren heel erg hoog was. De tweedegraads lerarenopleidingen lopen steeds verder leeg. Het aantal eerstejaars dat voor leraar in het voortgezet onderwijs wil gaan studeren, is met enkele honderden gedaald.

Meer over