Aanpak toeslagenfraude levert 250 miljoen op

De verscherpte aanpak van fraude met toeslagen heeft al ongeveer een kwart miljard euro opgeleverd. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën zei dat vandaag in een Kamerdebat.

Staatssecretaris van Financien Eric Wiebes. Beeld null
Staatssecretaris van Financien Eric Wiebes.

Al onder Wiebes' voorganger Frans Weekers werd besloten tot strenger toezicht op de uitbetaling van toeslagen. Binnen het toeslagensysteem in Nederland wordt jaarlijks tussen de 10 en 11 miljard euro uitbetaald.

Wiebes wees er op dat met de Bulgarenfraude 4 miljoen is gemoeid en dat dat 'ernstig genoeg' is, maar dat de strengere aanpak wel degelijk werkt. Met dus een opbrengst van rond de 250 miljoen euro. 'Dus dit mag niet als mislukt worden beschouwd. We hopen de half miljard euro te gaan overschrijden met deze maatregelen.'

Bulgarenfraude
In maart werd bekend gemaakt dat van de ruim 4 miljoen euro die ontvreemd is door de 805 Bulgaren, er inmiddels 942.000 terug is of verrekend is met nieuwe toeslagen.

De Bulgarenfraude kwam in april vorig jaar aan het licht via KRO Brandpunt. De Tweede Kamer verweet Weekers in een debat half januari nog dat die nooit rechtstreeks contact had gezocht met zijn Bulgaarse collega. Weekers moest zich hierop in de Tweede Kamer verantwoorden. Weekers zei van niets te weten, maar ambtenaren van de Belastingdienst en de fiscale opsporingsdienst FIOD bleken al een jaar op de hoogte.

Weekers
Weekers trad twee weken daarna af na een Kamerdebat over de vertraging in de uitbetaling van toeslagen aan mensen die er wel recht op hebben.

Van de hoofdverdachten in de fraudezaak is er één gevlucht. Hij heeft mogelijk met een Turks paspoort Nederland verlaten. Drie andere Bulgaarse verdachten houden zich aan de meldplicht die hun is opgelegd. Twee andere verdachten zijn in Bulgarije aangehouden en zitten sinds 16 januari in Nederland vast.

Frans Weekers. Beeld null
Frans Weekers.
Meer over