Aanpak Iran verdeelt leden V-raad

De EU, de VS, Rusland en China blijven van mening verschillen hoe Iran gezamenlijk kan worden aangepakt. De landen voeren overleg over hoe ze moeten omgaan met het nucleaire programma van Iran, maar concrete afspraken zijn er niet gemaakt....

Groot-Brittannië heeft dinsdag afwijzend gereageerd op een voorstel van Iran om de gesprekken over de nucleaire activiteiten van het land te hervatten.

Niet erg slim, noemde een anonieme hoge Britse functionaris het voorstel van Teheran, dat werd gedaan in een brief van de onderdirecteur van Irans Nationale Veiligheidsraad. ‘De Iraniërs hebben zelf de omstandigheden veroorzaakt waardoor (verdere besprekingen, red onmogelijk zijn gemaakt.’

Rusland en ook China willen de kwestie-Iran vooralsnog echter niet naar de Veiligheidsraad van de VN verwijzen, zoals de VS en de EU voorstaan.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei dinsdag dat Iran wellicht nog steeds akkoord zal gaan met de optie Iraans uranium in Rusland te verrijken.

Vorige week zegde Iran na twee jaar de afspraken op over het stilleggen van het nucleaire programma en verbrak de zegels van de VN op een kerninstallatie waar uranium wordt verrijkt. Het Westen is bang dat Iran kernwapens zal ontwikkelen.

In een door de EU opgestelde ontwerpresolutie voor de Veiligheidsraad zou niet worden gesproken over sancties, maar wordt Iran ‘slechts’ gemaand directe en volledige openheid van zaken te geven.

‘We willen de druk opvoeren. We gaan niet naar New York om straffen op te leggen’, aldus de anonieme Britse functionaris. De tekst zou op 2 februari worden voorgelegd aan de leden van het Internationale Atoomenergie Agentschap.

Zondag zou er in Wenen een geheime ontmoeting zijn geweest tussen de directeur van het IAEA, ElBaradei en de belangrijkste onderhandelaar van Iran, Larijani, aldus diplomatieke bronnen. Larijani zou ElBaradei om hulp hebben gevraagd om maatregelen tegen zijn land te voorkomen.

Meer over