Aangifte tegen korporaal om wangedrag bij marine

Defensie heeft aangifte gedaan tegen een korporaal van de Tjerk Hiddes vanwege het ‘vermoeden van strafbare feiten’. Dat heeft staatssecretaris Van der Knaap van Defensie woensdag bekendgemaakt.

ANP

De aangifte is het gevolg van een intern onderzoek naar seksuele misdragingen van marinepersoneel in 2004, toen het fregat deelnam aan de operatie Enduring Freedom in de wateren rond het Arabisch schiereiland. De Koninklijke Marechaussee voert een strafrechtelijk onderzoek uit naar de verdenkingen van aanranding dan wel verkrachting aan boord van het schip.

Tegelijkertijd probeert een onafhankelijke commissie onder leiding van de commissaris van de koningin in Utrecht, Boele Staal, een beeld te krijgen van de ernst van seksuele intimidatie binnen de gehele krijgsmacht. Van der Knaap installeerde de driemanscommissie woensdag en zal zich ook buigen over de vraag of de cultuur en de organisatie van de krijgsmacht mede debet kunnen zijn aan wangedrag van militairen.

De affaire rond de Tjerk Hiddes kwam in februari aan het rollen door een beroepsprocedure tegen het ontslag van een vrouwelijke matroos van het fregat. In het bezwaarschrift maakte de vrouw melding van seksuele intimidatie. Nadere informatie bij de commandant van de zeestrijdkrachten leerde dat er nog een tweede vrouwelijke matroos mogelijk het slachtoffer was geworden van intimidatie, pesterij en aanranding.

In een interpellatiedebatje met de Tweede Kamer verklaarde Van der Knaap woensdagavond dat Defensie een zorgplicht heeft ten opzichte van beide vrouwelijke matrozen en dat hij hen binnen of buiten de organisatie wil helpen met hun verdere carrière.

Daarnaast had hij de Defensiebonden uitgenodigd om mee te doen aan een discussie over waarden en normen binnen de krijgsmacht. ‘Jongeren van nu denken anders dan ik ben opgevoed.’

Verder wil hij serieus kijken naar een verzoek van de Kamer om een onafhankelijk telefoonnummer te openen voor klachten over ongewenst gedrag. In eerste instantie zou dat het beste via de pas benoemde commissie kunnen lopen, stelde hij voor.

Meer over