Aan gene zijde

Ze zag er wel heel anders uit dan in de tv-gidsen. Jonger. Dat had een reden. Zomergast Annemarie Prins had blonde krulletjes omdat ze midden in de opnamen zat van een film over kinderboekenschrijfster Annie M.G....

Wel ging het in de vierde aflevering van Zomergasten, bewust of onbewust, tamelijk veel over de dood. Mijn aantekeningen nakijkend, viel me op hoe vaak de dood ter sprake kwam en hoeveel personen uit de begeleidende fragmenten reeds aan gene zijde waren. Ik noteerde onder anderen: dammer Jannes van der Wal, Annie M.G. Schmidt, de vertelster uit Breath van Samuel Beckett, de slachtoffers van de Rode Khmer in Cambodja, de korsakovpatiënte mevrouw Borsboom. Een uitzondering was de Franse kunstenares Louise Bourgeois. Maar die staat bij wijze van spreken op het punt van vertrekken, want die is 97 jaar. Toch kon je niet zeggen dat Annemarie Prins overkwam als een zwaarmoedige vrouw. Daarvoor was ze te actief, te bevlogen en te nieuwsgierig. Zulke eigenschappen maken iemand al gauw serieus.

Waar hadden Bas Heijne en zij het over gedurende de twee uur die er werd gepraat in een programma van in totaal drie uur? Dat is niet eens zo gemakkelijk te zeggen. Het ging natuurlijk over theater, maar vrij weinig over haar persoonlijke leven. Dat was jammer. Ik had ook graag wat meer over haar jeugd gehoord, temeer daar ze op enig moment te berde bracht dat de voedingsbodem van alle werk in de jeugd ligt opgesloten. Prins bleek niet iemand te zijn met gemakkelijke, afgeronde standpunten. Sterker nog, als ze iets vond, zag ze het later soms een tikkeltje anders. Ze dacht bijvoorbeeld lange tijd dat toneelspelen iets hobby-achtigs was, maar sinds de film over Annie M.G. Schmidt moest ze erkennen dat er ook een ambachtelijke kant aan toneelspelen zat. En dat bozige mens in de film over het syndroom van Korsakov was bij nader inzien best een leuke vrouw. Ze was zelfs top.

Die wispelturigheid maakte Prins tot een levendige zomergast, wat nog werd versterkt door haar handen, die met haar leken mee te praten. Een nadeel van die levendigheid was wel dat er soms gedachtesprongen werden gemaakt, die voor een niet-kenner van de theaterwereld niet altijd even gemakkelijk te volgen waren.

Meer over