A.T.J. Krol

voorzitter Ned. Zorgfederatie Bij kabinetsformaties wordt het leukste tot het laatst bewaard: de stoelendans. De Volkskrant neemt alvast een voorschot en laat een aantal bekende Nederlanders naar eigen smaak en inzicht een kabinet samenstellen....

Algemene Zaken en premier: W. Kok.

Financiën: G. Zalm.

Economische Zaken: H. Wijers.

Binnenlandse Zaken: E. van Thijn.

Buitenlandse Zaken: F. Bolkestein.

Sociale Zaken: J. Stekelenburg.

Justitie: E. Nordholt.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: H. Wiegel of E. Borst.

VROM: E. Borst.

Motivering: slaagt mevrouw Borst erin om het nieuwe regeerakkoord op het niveau te krijgen dat nodig is om de groei van de patiëntenzorg in de komende jaren redelijkerwijs op te vangen, dan zal er minder gevecht om het geld nodig zijn en gaat het om de inhoud van de zorg. Daarvoor is mevrouw Borst een uitstekende minister.

Lukt het niet in een regeerakkoord ruimte te scheppen, dan zal Volksgezondheid toch weer speelbal worden van financiële onrust. Het dan noodzakelijke gevecht met de minister van Financiën zou dan het best in handen zijn van een VVD-partijgenoot en zwaargewicht. Daarvoor opteer ik voor de heer Wiegel.

Mevrouw Borst zou als vice-premier dan de voor D66 zo belangrijke portefeuille van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer moeten bezetten. Melkert gaat de fractie van de PvdA leiden en Dijkstal de VVD-fractie.

Meer over