A. DE SWAAN

Prof. A. DE SWAAN (59) is per 1 september benoemd tot universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Universiteitshoogleraren worden geacht een impuls te geven aan wetenschappelijke ontwikkelingen die de traditionele disciplines overstijgen en een belangrijke bijdrage te leveren aan de profilering van de universiteit....

Het College van Bestuur van de UvA noemt De Swaan 'een voortreffelijk geleerde die zich op een breed terrein begeeft, dat zich over de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen uitstrekt'.

De bijzondere positie van universiteitshoogleraar is in 1996 ingesteld. Abram de Swaan is de vijfde universiteitshoogleraar aan de UvA naast kunsthistoricus Henk van Os, Japankenner Karel van Wolferen, econoom Bernard van Praag en fysicus Ad Lagendijk.

Meer over