6. Verkeert eredoctor Kohl in goed gezelschap aan de Groningse universiteit?

Hij heeft geen reden tot klagen. Helmut Kohl schuift aan bij onder anderen de historicus Edward Carr, de atoomgeleerde Andrei Sacharov en de wiskundige Emil Wolf....

tekst Paul Brill

Juliana heeft trouwens nog een Nederlands eredoctoraat op zak: van de Leidse universiteit. Daar is de kring van gelauwerden nog iets voornamer, noblesse oblige. Op ee lijst van eredoctors prijken de namen van onder anderen Winston Churchill, E.M. Foster, Javier Perez de Cuellar en Nelson Mandela.

Op zijn beurt heeft Mandela een dubbelslag gemaakt: hij is ook eredoctor aan de Utrechtse universiteit. Daar verkeert hij in het gezelschap van onder anderen Eleanor Roosevelt, Jurgen Habermas, Sarvepalli Radhakrishnan, Jane Goodall, Max van der Stoel en prins Bernhard.

De naam van Radhakrishnan komen we wederom tegen in de annalen van de Universiteit van Amsterdam. Maar hier betreft het niet de Indiase filosoof, maar een sterrenkundige. Op de Amsterdamse lijst van eredoctors domineren Nederlanders: Henri Polak, Henriëtte Roland Holst, Jan Tinbergen, Eduard van Beinum, Joop den Uyl, Charles Timmer, Bernard Haitink, J.L. Heldring (ondanks protesten uit de universiteitsraad). Geen lid van het koninklijk huis? Jawel, koningin Wilhelmina.

Meer over