Cijfers bij het nieuwsBiomassa

16 procent meer uitstoot door gebruik van biomassa, vooral voor opwekken energie

De Nederlandse uitstoot van CO2 door het verbranden van biomassa is vorig jaar fors gestegen. In totaal kwam er 19 megaton CO2 in de lucht, 16 procent meer dan een jaar eerder, aldus een eerste raming door het CBS. Vooral de elektriciteitssector maakte meer gebruik van biomassa, door bij te stoken in kolencentrales. In vier jaar tijd verdrievoudigde hier het gebruik, vooral dankzij subsidieregelingen.

Sjors Hofstede en Bard van de Weijer
Bij de Amercentrale in Geertruidenberg worden in 2019 nieuwe aanvoerbanden en een silo in gereedheid gebracht voor de gebruik bij de opslag van biomassa. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant
Bij de Amercentrale in Geertruidenberg worden in 2019 nieuwe aanvoerbanden en een silo in gereedheid gebracht voor de gebruik bij de opslag van biomassa.Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Ook gewone burgers veroorzaakten meer CO2 uit biomassa. Dit komt vooral doordat de meest gebruikte benzine sinds enkele jaren wordt aangelengd met 10 procent bio-ethanol (alcohol). De CO2 die bij verbranding in de motor vrijkomt, telt mee in de biomassastatistieken en verklaart grotendeels de groei door huishoudens.

De hoeveelheid kooldioxide afkomstig uit houtkachels daalde de afgelopen jaren juist. Mogelijk zal dit jaar het gebruik van hout weer groeien, omdat burgers met een houtkachel of open haard vanwege de hoge gasprijs extra hout inslaan om hun woningen te verwarmen, meldden verkopers van haardhout onlangs. Houtkachels zijn omstreden vanwege de sterke uitstoot van fijnstof.

Het verbranden van biomassa telt niet mee in de emissiecijfers voor het Klimaatakkoord. De reden is dat CO2 afkomstig van biomassa eerder is opgenomen uit de atmosfeer en ook wordt gecompenseerd door de aanplant van nieuwe gewassen. Tegenstanders van het gebruik van biomassa stellen dat de uitstoot van CO2 veel hoger is dan door aangroei tenietgedaan wordt. Ook leidt het verbranden van biomassa in energiecentrales volgens hen tot milieuvervuiling.

De Sociaal Economische Raad pleitte vorig jaar voor het afschaffen van subsidies op biomassa als die wordt gebruikt voor de opwekking van energie. Het demissionaire kabinet volgde dit advies afgelopen voorjaar op en kondigde een voorlopige subsidiestop aan voor biomassacentrales.

Meer over