Nieuws

11 duizend doden meer dan normaal door tweede coronagolf

Tussen half september 2020 en eind juni 2021 overleden bijna 11 duizend mensen meer dan verwacht als er geen sprake was geweest van een coronapandemie. Vooral onder 65- tot 80-jarigen viel het aantal overledenen hoger uit.

Een ambulance vertrekt naar het LUMC.  Beeld ANP
Een ambulance vertrekt naar het LUMC.Beeld ANP

Deze oversterfte is volledig toe te schrijven aan het coronavirus, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat de cijfers meldt. De 11 duizend doden oversterfte zijn te lezen als een nettoresultaat van de tweede golf. Door de lockdownmaatregelen en het afstand houden vielen er afgelopen winter immers minder griepdoden, maar dit compenseert het aantal extra doden door corona dus bij lange na niet.

Het aantal overlijdens ligt hiermee 9 procent hoger dan becijferd voor een jaar zonder corona. In de groep 65- tot 80-jarigen, waar de oversterfte het hoogst was, is dit 14 procent. Bij de 80-plussers was spraken van 7 procent meer sterfgevallen, bij de 65-minners 6 procent.

Deze oversterfte is vooral van september tot en met februari geregistreerd. Hierna zakte het aantal overlijdens binnen de marges van wat onder normale omstandigheden te verwachten is.

Middenmoter

Opvallend is dat er iets meer mannen overleden dan vrouwen, 65.800 tegen 64.500, terwijl er meer oude vrouwen dan mannen zijn in Nederland. Dit was tijdens de eerste golf ook al zo. Tijdens die eerste golf, die een korte periode besloeg (begin maart tot en met begin mei 2020) lag de oversterfte op negenduizend, volgens het CBS.

Relatief gezien lag de oversterfte in Flevoland het hoogst: hier was de oversterfte 18,5 procent. Ook in de GGD-regio’s Zaanstreek/Waterland en Twente lag dit percentage hoog. In de GGD-regio IJsselland overleden relatief gezien de minste mensen; hier lag de oversterfte tijdens de eerste golf juist hoog.

Uit een recente analyse van de Volkskrant blijkt dat de oversterfte binnen Europa het afgelopen jaar in Oost-Europa het hoogst is geweest. Denemarken meldt juist geen oversterfte en in Noorwegen overleden zelfs minder mensen dan verwacht onder normale omstandigheden. In Zweden liggen de sterftecijfers weer hoger dan in de rest van Scandinavië. Nederland is binnen Europa een middenmoter als het om het aantal overleden mensen gaat.

Meer over