1 april

WIE in aandelen wil beleggen, kan beter wachten tot 1 april. Een belegging op 31 maart is ook lucratief, maar 30 maart is te vroeg....

De afdeling strategie van ING Barings heeft onderzocht op welke dag van de maand beleggers het beste in aandelen kunnen stappen. Op de eerste dag van iedere maand is veruit het meest gunstig. Het levert uiteindelijk een extra rendement op van 0,16 procentpunt.

Ook beleggingen op de tweede, de derde en de vierde van elke maand leveren een meer dan gemiddeld rendement op, net als de laatste dag van de voorgaande maand.

ING Barings heeft in het kader van dit onderzoek het dagelijkse koerspatroon van de CBS-herbeleggingsindex over een periode van liefst 19 jaar onderzocht. 'Monnikenwerk', zegt onderzoeker Ruurd Haan van de zakenbank.

De CBS-herbeleggingsindex was de beste indicator. Deze index bestaat niet alleen langer dan de huidige AEX-index, ook is daarin een veel breder palet van fondsen opgenomen: 180 tegen 25 voor de AEX-index. Verder wordt ook rekening gehouden met de uitgekeerde dividenden.

Gemeten vanaf 1980 - bijna allemaal goede beursjaren - heeft een belegging in deze index dagelijks een rendement van 0,077 procent opgeleverd. ING Barings is daarna gaan meten wat de afwijkingen zijn van een op een bepaalde dag in de maand gedane belegging. Daaruit komt een duidelijk patroon naar voren.

In de laatste dagen van de maand is het rendement gemiddeld lager dan in de eerste dagen van de maand. Uitzondering is de laatste dag zelf. Dan is het gemiddeld rendement 0,06 procentpunt hoger. In de eerste vier dagen van de maand is het rendement ook telkens bovengemiddeld. Afgezien van de eerste dag leveren ook beleggingen op de tweede (0,14 procentpunt), de derde (0,08 procentpunt) en de vierde (0,07 procentpunt) extra rendement op.

De omslag is op de vijfde. Wie pas op 5 april in aandelen stapt, zal statistisch gezien 0,02 procentpunt minder rendement halen dan gemiddeld. De slechtste dag om te gaan beleggen is de zevende. Beleggingen op die dag hebben over lange periode gezien 0,15 procentpunt minder opgeleverd dan gemiddeld.

Volgens Ruurd Haan kunnen beleggers het beste op de laatste dag van de maand in de markt stappen. Ze moeten dan een week vol belegd blijven en daarna hun aandelen weer verkopen. De tweede handelsweek van elke maand is doorgaans slecht.

Deze conclusie geldt niet alleen voor de Nederlandse aandelenmarkt. Onderzoekers in de VS hebben dezelfde conclusies getrokken voor de Amerikaanse aandelenmarkt. Omdat Amerikanen veel langer beursindexen kennen, kunnen zij ook over veel langere termijn statistieken maken. In de periode tussen 1928 en 1993 bleek ook voor Amerikaanse aandelen het rendement van beleggingen bij de wisseling van de maand het hoogst te zijn. 'Daar duurt de periode zelfs iets langer. Ook de tweede dag voor de nieuwe maand is in de VS nog een relatief goede dag om te beleggen. De gunstige periode duurt daar ook wat langer.' Haan heeft inmiddels ook een onderzoek gedaan naar het dagrendement op de Eurotop 300. Ook hier blijken de dagen rond de maandwisseling een hoger rendement te geven.

De onderzoeker van ING Barings heeft maar één verklaring voor het maandwisselingseffect op de aandelenmarkt. Aan het einde van elke maand komt een grote hoeveelheid premiegeld beschikbaar bij institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Zij moeten dit geld zo snel mogelijk zien te beleggen. Daardoor ontstaat een extra grote vraag naar aandelen, waardoor de koersen automatisch iets meer gaan stijgen. Haan erkent dat dit verschijnsel niet gestaafd wordt door de omzetcijfers. De beursomzet is die dagen nauwelijks groter dan op andere dagen.

Niettemin is het maandwisselingseffect inmiddels op de beurzen een eigen leven gaan leiden. 'Beleggers houden er rekening mee, zodat het een soort van een self fulfilling prophecy wordt. Dat zie je al op de derivatenmarkten. De premies van opties en futures die op het einde van de maand lopen, zijn hoger', aldus Haan.

Meer over