1,9 miljard dollar voor strijd tegen vogelgriep

Voor een gecoördineerd offensief tegen de oprukkende vogelgriep hebben deelnemers aan de donorconferentie in Peking 1,9 miljard dollar toegezegd. Dat heeft EU-commissaris Kyprianou bekendgemaakt....

Het resultaat is hoger dan de 1,2 tot 1,5 miljard dan de Wereldbank aan de deelnemers had gevraagd. De Verenigde Staten hebben 334 miljoen dollar toegezegd en de Europese Unie bijna 250 miljoen dollar. Overigens zal van de toegezegde 1,9 miljard ongeveer de helft worden uitgekeerd in de vorm van leningen met gunstige voorwaarden. De ontvangers van deze gelden moeten dus wel terugbetalen.

Overigens was al bekend dat er ongeveer 1 miljard dollar beschikbaar zou komen voor bestrijding van de vogelgriep. Dat geld was al lang voor dit jaar en volgende jaren begroot door overheden of internationale organisaties. Ongeveer 900 miljoen dollar die nu in Peking zijn toegezegd, zijn echt ‘nieuwe’ gelden.

De hoogste baas van de Verenigde Naties, Kofi Annan, riep de conferentie per videoboodschap op geen tijd te verliezen. Hij wees op het gevaar van een wereldomspannende epidemie als het vogelgriepvirus muteert en ook mensen onderling kan gaan besmetten.

De toegezegde gelden zullen nu worden gebruikt voor onder meer voorlichtingscampagnes, betere systemen om uitbraken te ontdekken en te communiceren, slachtprogramma's voor besmet pluimvee, vaccinaties van gezond pluimvee en voor compensatie van getroffenen zoals kippenboeren.

De dodelijke H5N1-variant van het vogelgriepvirus heeft tot dusver bijna tachtig mensen het leven gekost in zes landen.

Meer over