Zwolsman: drugs maakten mij rijk

Charles Zwolsman, voormalig bloemenhandelaar en hasjbaron, weet het opeens heel zeker: de handel in vele duizenden kilo's Marokkaanse cannabis heeft hem geen windeieren gelegd....

Van onze verslaggever Marc van den Eerenbeemt

Zwolsmans nieuwe advocaat P. Doedens deed deze opmerkelijke onthulling maandag voor de Amsterdamse rechtbank. De oud-autocoureur, die zijn tegenstanders altijd wist te verrassen met de nieuwste racewagens, hoopt met de 'bekentenis' te ontkomen aan een plukze-claim van 77 miljoen gulden, een van de hoogste in de Nederlandse geschiedenis.

Justitie heeft volgens raadsman Doedens bij het berekenen van het 'wederrechtelijk verkregen voordeel' onvoldoende rekening gehouden met eerdere illegale escapades van zijn cliënt.

Het Openbaar Ministerie (OM) ging er bij het opmaken van de rekening van uit dat Zwolsman in 1989 geen cent meer had. In dat jaar begon het onderzoek naar aanleiding waarvan justitie nu kan gaan plukken.

De magere financiële positie van Zwolsman bleek uit diens eigen opgave bij de fiscus, zo stelde het OM vast. Ook werd diens persoonlijk faillissement opgeheven bij een verondersteld gebrek aan baten.

Justitie berekende dat Zwolsman enkele jaren later kon beschikken over een vermogen van 77.326.729 gulden. 'En die berekening is nog volstrekt in het voordeel van de heer Zwolsman gedaan', vertelde officier van justitie E. Noordhoek de rechtbank gisteren.

Nu de enorme plukze-claim er ligt, probeert Zwolsman de herkomst van zijn buit zoveel mogelijk terug te duwen in de tijd. Over dat deel kan dan niet geplukt worden.

Doedens vroeg de rechtbank gisteren drie oud-politiechefs te horen. Zij deden vóór 1989 onderzoek naar Zwolsman en kunnen wellicht vertellen dat deze ook toen al dik heeft verdiend aan de drugshandel. Die onderzoeken werden overigens afgedaan zonder ontnemingsvorderingen.

Nu kan justitie nog hoogstens 22 miljoen gulden plukken, aldus Doedens. Dat geld is afkomstig uit drugstransporten waarvoor Zwolsman in 1995 werd veroordeeld tot vijf jaar cel.

In de afgelopen jaren probeerde Zwolsman, onder meer bijgestaan door zijn voormalige advocaat C. van Bavel, met justitie en de fiscus tot een schikking te komen. Die onderhandelingen liepen stuk.

In de haven van het Italiaanse San Remo ligt daarom nog steeds Zwolsmans plezierjacht Maxim Z aan de ketting, waarvan de waarde wordt geschat op 3,5 miljoen gulden. Justitie heeft ook de autoverzameling van Zwolsman nog in beheer, waaronder 22 Ferrari's.

De rechtbank wilde gisteren niets weten van een nieuw onderzoek naar oude smokkelzaken van Zwolsman. Voorzitter M. Mastbroek: 'Het is niet de taak van de rechtbank onderzoek te doen naar vermogen dat kennelijk frauduleus buiten het faillisement is gehouden en waarover Zwolsman zelf geen opening van zaken heeft willen geven.'

Meer over