Zo neutraal is Duitsland ook weer niet

Ook in Duitsland weet men dat islamitische terroristen niet vertrouwd zijn met het begrip 'neutraliteit'. En men weet ook dat Duitsland zichzelf niet eeuwig kan vrijwaren van terreurdaden door afstand te nemen van het Amerikaanse optreden in Irak....

Op de neutraliteit waar veel Duitsers prat op gaan, is bovendien wel wataf te dingen. In de Verenigde Arabische Emiraten zijn 75 militairen van deBundeswehr betrokken bij de opleiding van Iraakse legerofficieren enpolitiemannen. De Bondsrepubliek heeft honderd voertuigen beschikbaargesteld aan het nieuwe leger van Irak, en heeft met ruim 200 miljoen eurode wederopbouw van het land ondersteund. In de perfide logica vanterroristen vormt een Duitse - zij het grondig gearabiseerde - archeologedus een legitiem krijgsdoel.

Niettemin toonden veel Duitsers zich onaangenaam verrast door deontvoering van de 43-jarige Susanne Osthoff (vrouw van een Jordaanse man,moeder van een 12-jarig meisje, en al geruime tijd woonachtig in Irak).Bondskanselier Angela Merkel gaf ongeremd uiting aan haar verontwaardiging.In een paar verbeten zinnen veroordeelde zij de daders, en legde zij huneis naast zich neer dat Duitsland de betrekkingen met de Iraakse regeringmoet verbreken. Gisteren, tijdens haar eerste regeringsverklaring,herhaalde zij dat ze onder geen beding voor terreur zal zwichten - zonderin de Bondsdag op noemenswaardige tegenspraak te stuiten.

Veel commentatoren leken zich pas nu te realiseren dat Duitsland óókpartij is in een conflict waarbij het niet rechtstreeks is betrokken. Inhun perceptie is de Irak-oorlog voor Duitsland pas nu begonnen. Het moeteen ruw ontwaken zijn geweest voor degenen die de illusie koesterden datterroristen een onderscheid maken tussen Amerikanen en andere westerlingen.

Te meer omdat de gijzelingscrisis een Duits-Amerikaanse toenadering totgevolg kan hebben. Hiervan was al iets te merken tijdens hetkennismakingsbezoek dat de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken,Frank-Walter Steinmeier, deze week aan Washington bracht. Alvorenskritische vragen aan zijn Amerikaanse ambtgenote Condoleezza Rice testellen over de mogelijke 'CIA-vluchten' boven Europa, riep hij eerst deAmerikaanse hulp in bij de bevrijding van Osthoff. Het besef hierbij vande VS afhankelijk te zijn, moet Steinmeiers behoefte om de Duitseneutraliteit te bekrachtigen enigszins hebben getemperd.

Duitse kranten zinspelen zelfs op de mogelijkheid dat de nieuwe regeringzich sterker met Irak zal engageren. Niet door troepen in het land testationeren (dit is volledig onbespreekbaar), maar door een intensiveringvan de huidige inspanningen.

Voor de regering in Berlijn zal dit verenigbaar zijn met de officieelbeleden neutraliteit. Maar islamitische zeloten zullen er slechts eenbevestiging in zien van wat zij al meenden te weten: dat Duitsland en deVS twee namen zijn voor hetzelfde kwaad.

Sander van Walsum

Meer over