Zelfs dromengaat nu inhet Nederlands

Diverse nationaliteiten, hier geboren of getogen, over het leven in Nederland anno 2006...

Gijs Zandbergen

Het trainingskamp van voetbalclub BVC Bloemendaal vond dezewinter plaats in het Overijsselse Delden. Toen deselectiespelers een avondje wilden stappen, belandden ze in Hengelo, waar aan Baidy N'Diadé (23) werd gevraagd waar hijvandaan kwam.

'Bloemendaal.'

'Dat kun je wel merken.'

'Hoezo?'

'Aan jullie bekakte taaltje en die arrogante blik.'

'Even later', zegt Baidy, 'stond ik mezelf te verdedigen voorhet feit dat ik, sedert zeven jaar asielzoeker uit Mauritanië,een Bloemendaler ben. Het moet toch niet veel gekker worden.Kennelijk ben ik een paar typisch Mauritaanse trekkenkwijtgeraakt.'

Op de vraag wat die trekken dan zijn, antwoordt N'Diadé dat hij individualistischer en mondiger is geworden. Toen hij hierpas kwam, keek hij bijna niemand in de ogen en durfde hij vrijwelniets te zeggen. Nu kijkt hij iedereen aan en heeft hij, indiennodig, het hoogste woord. Dat moet ook wel, want naast speler isBaidy N'Diadé ook jeugdtrainer bij BVC Bloemendaal. In diefunctie heeft hij al met honderden kinderen te maken gehad.N'Diadé: 'Als ik hier een oefening geef, vragen ze soms waaromze dat moeten doen. In Mauritanië worden de opdrachten van detrainer altijd blind opgevolgd.' Maar hij erkent dat aan beidestromingen voor- en nadelen kleven. Wil het Mauritaansehiërarchische denken nog wel eens uitmonden in machtsmisbruikdoor degene die het voor het zeggen heeft, op het voetbalveld ishet voordeel dat de scheidsrechter een onbetwiste autoriteitbezit, terwijl in Nederland de arbiter nog wel eens wordtuitgescholden.

Maar de voordelen van het Nederlandse individualismeoverheersen toch. N'Diadé: 'Als je in Mauritanië ziet datiemand van je eigen clan ruzie heeft met iemand van een andereclan, spring je er meteen tussen om je clan-genoot te helpen. Pasdaarna ga je uitzoeken wat er precies aan de hand is geweest.Vaak zijn door al die tussenkomsten de problemen zo complexgeworden, dat de oplossing onmogelijk is geworden. Hier inNederland bestaat veel meer de houding van ''je nergens meebemoeien''. Dat lijkt onsolidair, maar heeft als voordeel dat hetconflict minder snel escaleert.'

Helemaal vernederlandst is N'Diadé nog niet. Vaak doet hijnog zijn boodschappen in de exotische winkel, en in zijn kamerwil hij nog weleens een kleurrijk Afrikaans hemd aantrekken eneen geurstok aansteken 'om Afrika te ruiken'. Maar, zegtN'Diadé: 'Sinds een jaar droom ik in het Nederlands. Zelfs alsik over Afrika droom.'

Meer over