VVD neemt geen maatregelen tegen campagneleider

VVD-voorzitter Hoekzema ziet geen aanleiding om maatregelen te nemen tegen campagneleider en kandidaat-Kamerlid Van Baalen. Volgens het weekblad Vrij Nederland heeft Van Baalen een omstreden verleden bij de Leidse studentenweerbaarheid Pro Patria en is hij een keer in elkaar geslagen omdat hij Hitlers Horst Wessellied zong....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

Volgens Van Baalen is het stuk gebaseerd op onjuist feitenmateriaal en verkeerde interpretaties. De VVD-campagneleider schrijft in een verklaring dat hij 'nooit extremistische liederen van welke aard dan ook' heeft gezongen.

Ook verwerpt Van Baalen de suggestie dat Pro Patria onder zijn voorzitterschap de 'uitwendige eer' van moedervereniging Minerva zo schaadde, dat het studentencorps van hem af wilde. 'Ik ben noch voor, noch tijdens, noch na mijn studententijd door enige sanctie of maatregel getroffen', schrijft hij in een verklaring.

Maar in de Almanak 1984 van Minerva wordt teruggeblikt op een conflict met Pro Patria uit 1982, het jaar dat Van Baalen preses was. Naar aanleiding van 'ernstige indoctrinatie van nullen' (eerstejaars) rept Minerva van 'een reeks van confrontaties' met Pro Patria. Toen de vereniging uiteindelijk een maatregel van Minerva negeerde 'zou preses Van Baalen geschorst worden'.

Meer over