'Vrouwen eerder in WAO dan mannen'

Vrouwen belanden eerder in de WAO dan mannen. Ze hebben minder dan mannen het gevoel dat ze moeten werken. In die opvatting worden ze gesterkt door werkgevers en bedrijfsartsen....

Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken zei dat zaterdag in een interview met de GPD-bladen. In de eerste helft van dit jaar moet de stijging van het aantal WAO'ers vrijwel geheel op het conto van vrouwen worden geschreven.

De nog steeds bestaande traditionele opvatting over de verdeling van het werk, spelen volgens Hoogervorst een rol. 'In Nederland is in veel kortere tijd dan in andere landen een omslag gemaakt van een kostwinnerseconomie naar een economie waarin vrouwen participeren.'

Vrouwen gaan, aldus Hoogervorst, na ziekte minder snel aan het werk dan mannen. Een belangrijke rol speelt bovendien de beroepskeuze van vrouwen. Veel vrouwelijke WAO'ers werkten in de gezondheidszorg, waar de werkdruk groot is door het tekort aan personeel.

Volgens staatssecretaris Hoogervorst is het niet juist dat de zorg voor kinderen gecombineerd met een baan de vrouwen opbreekt. 'Het zijn vaak jonge, alleenstaande vrouwen die in de WAO terechtkomen.'

Meer over