Voedseloverleg tussen Korea's afgebroken

Onderhandelaars van het Zuid- en Noord-Koreaanse Rode Kruis zijn er maandag niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over het verschepen van graan naar Noord-Korea....

Reuter, AFP

PEKING

Het maandag in Peking hervatte overleg over de voedselhulp aan het noorden werd na drie uur zonder resultaat afgebroken. De delegaties zijn uit Peking vertrokken. Een datum voor verder overleg is niet afgesproken. Volgens de Zuid-Koreaanse delegatieleider Lee Byung-Woong wordt de dialoog telefonisch voortgezet via een directe telefoonlijn in de Koreaanse grensstad Panmunjon.

Lee Byung-Woong zei dat de besprekingen gestrand zijn op de manier waarop de voedselhulp zou worden aangevoerd. Zuid-Korea wil afspraken maken over directe levering, zonder bemoeienis van de Noord-Koreaanse strijdkrachten. Noord-Korea is daar tegen.

De leider van de Noord-Koreaanse delegatie, Paek Yong-Ho, zei dat de besprekingen zijn afgebroken 'omdat de Zuid-Koreanen niet in staat waren de hoeveelheid voedselhulp te preciseren en de datum waarop die zou worden aangevoerd'.

De vertegenwoordigers uit Noord- en Zuid-Korea ontmoetten elkaar zaterdag voor het eerst in bijna vijf jaar in de Chinese hoofdstad. Afspraak was dat de delegaties zouden spreken over transport en distributie van de voedselhulp, niet over de omvang of het tijdstip van de geboden hulp.

Door zware overstromingen de afgelopen twee jaar is de Noord-Koreaanse oogst grotendeels verloren gegaan en volgens hulpverleners zal er binnenkort in het noorden een enorme hongersnood uitbreken als er geen internationale hulp verleend wordt. Pyongyang zei eerder dat de voorraden al volledig verbruikt zijn.

Het Wereldvoedselprogramma van de VN schat dat er nog net genoeg te eten is tot eind mei. Daarna moeten de 24 miljoen Noord-Koreanen wachten op de volgende oogst in het najaar. Op 7 mei voeren Zuid-Korea, Japan en de VS in Tokyo overleg over de hongersnood.

Meer over