Veel voorkomende criminaliteit neemt in westerse landen af

Veel voorkomende criminaliteit, zoals diefstal en geweld, neemt in de westerse landen af. Dat blijkt uit een internationale enquête onder slachtoffers, die werd gehouden onder auspiciën van de Verenigde Naties....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Eind februari stelde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Nederland ook al vast dat de veel voorkomende criminaliteit afneemt. Van Dijk, tevens directeur strategische planning van het ministerie van Justitie: 'De veel voorkomende criminaliteit is internationaal over haar hoogtepunt heen.'

Met Engeland en Wales blijkt Nederland te behoren tot de landen waar de burger zich vaker dan elders slachtoffer voelt van criminaliteit.

Meer dan 30 procent zegt in 1995 slachtoffer te zijn geweest van criminaliteit. In Finland, Noord-Ierland, Oostenrijk en Zweden ligt dat percentage onder de 20 procent.

Nederlanders hebben volgens Van Dijk vaker dan burgers in andere landen te maken met kleine criminaliteit, zoals fietsendiefstal, vandalisme en auto-inbraken. Wat betreft gewelddadige criminaliteit is Nederland in vergelijking met andere landen 'relatief veilig', aldus de hoogleraar.

De Nederlandse politie krijgt in het onderzoek een lage waardering. Slechts 45 procent van de Nederlanders is tevreden over de politie, terwijl het gemiddelde van de Europese Unie, Canada en de Verenigde Staten op 62 procent ligt.

Volgens Van Dijk is de slechte score van de Nederlandse politie te wijten aan het tijdstip van de ondervraging, begin 1996. 'Het imago van de politie in Nederland stond toen zwaar onder druk door de parlementaire enquête opsporingsmethoden', aldus Van Dijk.

De internationale afname van de veel voorkomende criminaliteit is volgens Van Dijk waarschijnlijk vooral toe te schrijven aan betere preventie. De bereidheid van burgers om preventieve maatregelen te nemen is in de meeste landen de laatste drie jaar sterk toegenomen.

Minister Sorgdrager van Justitie pleitte tijdens het congres voor de oprichting van een Europees netwerk voor criminaliteitspreventie. Sorgdrager: 'Als wij een explosieve groei van onze gevangenissen zoals in de Verenigde Staten willen voorkomen, hebben wij een beleid nodig dat criminaliteit voorkomt in plaats van alleen maar bestrijdt.'

Exclusieve aandacht voor de strafrechtelijke bestrijding van misdaad, bijvoorbeeld door het bouwen van steeds meer cellen, is volgens Sorgdrager 'een bedreiging voor de kwaliteit van het bestaan in de vrije en democratische samenlevingen in de Europese Unie'. 'Ook in de Europese instellingen moet het belang van preventie daarom doordringen.'

Meer over