Uitkering Oranjes veertien miljoen

Het Koninklijk Huis kost dit jaar officieel 14.284.000 gulden. Dat betreft enkel de uitkeringen aan koningin Beatrix, haar man, haar oudste zoon en ouders....

Koningin Beatrix krijgt hiervan meer dan de helft voor personeel, overige kosten en haar eigen inkomen. Ook voor de andere vier leden is de toelage gesplitst in drie componenten.

De persoonlijke beloning bedraagt voor koningin Beatrix netto 1,382 miljoen gulden. Prins Claus krijgt 538 duizend gulden, prins Willem-Alexander 410 duizend, prinses Juliana 782 duizend en prins Bernhard 376 duizend.

De individuele schadeloosstelling voor de vijf leden van de koninklijke familie staat los van kosten die het rijk maakt om de koninklijke hofhouding in stand te houden. Uitgaven voor het onderhoud van de paleizen, het vervoer van majesteit en de beveiliging bijvoorbeeld komen voor rekening van een aantal ministeries.

Meer over