Tipgeld wordt zelden uitgekeerd

Amsterdam Beloningen voor ‘gouden tips’ worden zelden uitgekeerd door Justitie. Sinds 2007 is in 102 strafzaken tipgeld beschikbaar gesteld maar dat is slechts vier keer uitbetaald....

In 2007 ontvingen twee burgers in totaal 35 duizend euro nadat ze de politie cruciale informatie hadden verstrekt, vorig jaar gaf de overheid twee tipgevers samen 10 duizend euro. In 2010 en 2008 kwam vooralsnog niemand in aanmerking voor een beloning, zo blijkt uit cijfers van het landelijk parket.

Volgens het Openbaar Ministerie wordt gemiddeld 10 duizend tot 15 duizend euro beschikbaar gesteld voor tips die leiden tot de aanhouding van een verdachte van een ernstig strafbaar feit of tot de opheldering van een strafzaak. In totaal is de laatste drieënhalf jaar meer dan een miljoen euro aan beloningen uitgeloofd, waarvan 3 á 4 procent is uitgekeerd.

Justitie beklemtoont dat niet al te bedrijfsmatig naar deze cijfers moet worden gekeken. ‘Iedere zaak die we dankzij een beloning tot een goed einde brengen, is er een’, zegt woordvoerder Martijn Boelhouwer van het landelijk parket. ‘Dat we weinig betalen, komt onder meer doordat we alleen tipgeld uitloven in ingewikkelde zaken. We doen het ook alleen als de kans bestaat dat een burger kan helpen omdat hij toevallig op het juiste moment op de juiste plek was. Dat zijn heel specifieke omstandigheden.’

De hoofdofficier van justitie bepaalt achteraf of een tipgever in aanmerking komt voor een beloning. In veel gevallen komt het OM tot de conclusie dat een zaak is opgelost dankzij een combinatie van losse informatie, goed recherchewerk en enig geluk.

Afgelopen vrijdag arresteerde de Nationale Recherche in Amsterdam de meest gezochte crimineel van Nederland, Dino S. Justitie had een ‘substantieel bedrag’, naar verluidt 50 duizend euro, uitgeloofd voor informatie die zou leiden tot de aanhouding van de beruchte crimineel. Of dat bedrag zal worden uitbetaald, is twijfelachtig. Zaterdag zei een woordvoerder dat de tip die leidde naar de schuilplaats van S. niet meer was dan een ‘puzzelstukje dat hielp om ons beeld compleet te maken’.

Volgens Boelhouwer is in de praktijk doorgaans moeilijk in te schatten in hoeverre er sprake is van een gouden, doorslaggevende tip. ‘Of het OM te kritisch of krenterig is? Dat weet ik niet. Het is in ieder geval geen doel op zich om meer toekomstige tips uit te lokken door ons betaalgedrag.’

Beloningen worden doorgaans aangekondigd via media en landelijk verspreide raambiljetten. Het minimale bedrag dat Justitie beschikbaar stelt is 4.500 euro en het maximum is 30 duizend euro. In uitzonderlijke gevallen kan meer worden uitgeloofd.

De officiële cijfers over beloningen voor gouden tips gelden niet voor mensen uit het criminele circuit. Zij worden op incidentele basis betaald als ze zich bereid tonen kennissen, handlangers of concurrenten te verraden. In de praktijk keert Justitie veel meer geld uit aan deze groep tipgevers dan aan eerzame burgers.

Meer over