Tbs-patiënt claimt recht op relatie

Een tbs-patiënt en zijn vriendin spannen donderdag een kort geding aan tegen de staat omdat zij van de tbs-kliniek hun relatie moeten verbreken....

De man verblijft al acht jaar in tbs-kliniek Veldzicht inBalkbrug waarvan de laatste twee jaar op eenresocialisatieafdeling. De twee leerden elkaar een jaar geledenbuiten de kliniek kennen en zijn in september verloofd. De vrouwkwam regelmatig naar Veldzicht, de man ging onder begeleiding bijhaar thuis langs.

Onlangs kreeg de man te horen dat de relatie moest wordenomgezet in vriendschap. De vrouw mocht slechts eens per weekkomen, in de gemeenschappelijke ruimte, waarbij lichamelijkcontact verboden was. Als de man die regel overtrad, zou hijworden teruggeplaatst naar de tbs-kliniek.

Niek Heidanus, de advocaat van het stel, vindt hetonbegrijpelijk dat Veldzicht de relatie een jaar 'accepteert enstimuleert' en nu opeens verbiedt. Die relatie is volgens hem vanbelang voor de behandeling van de man. 'Bij hem is weliswaarsprake van ernstige problematiek maar hij is gek op zijn meisje.'

De vrouw is op de hoogte van het verleden van haar vriend enhad met de behandelaars regelmatig gesprekken. Ze weet dat hijeen medicijn krijgt toegediend dat zijn libido onderdrukt. Detwee hebben geen seksuele relatie, aldus de advocaat. 'Zij heeftdaar geen behoefte aan.'

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie zegt dattbs-gestelden die resocialiseren een relatie mogen hebben. 'Maarde kliniek blijft verantwoordelijk voor de gevolgen. Deveiligheid van derden speelt een rol, net als de achtergrond vande tbs'er.'

Heidanus zegt dat zijn cliënt nu 'verpietert'. 'Wilt u onsalstublieft helpen want ik wil hem niet kwijt', schrijft devriendin aan de advocaat. 'Hij haalt op tijd zijn spuitje dus ikweet niet waarom wij de relatie uit moeten maken.'

Meer over