'Surinaams heeft gewoon meer sjeu'

In de smeltkroes Amsterdam wordt met verbazing gereageerd op het plan van de minister op straat niet meer in je 'moerstaal' te spreken....

In tramlijn 3 van bestuurder Frits Adriaans scheldt deMarokkaanse zwerver in elk geval in perfect Nederlands. Met eenlicht Marokkaans accent. 'Ja, ik heb jullie wel door, hoor',galmt het ter hoogte van het Sarphatipark . 'Jullie pakken jullievrouwen niet goed aan. Echt niet.'

Twee Turkse meisjes grinniken verlegen en smoezen wat in hetTurks, een Surinaamse dame groet een vriend in het 'sranantongo'en bij de uitgang dolt een moeder met haar kind. In hetMarokkaans.

Lijn 3, die smeltkroes Amsterdam van oost naar westdoorkruist, als voorbeeld van de multiculturele samenleving dievolgens minister Verdonk van Integratie op de verkeerde koers is.We moeten met z'n allen gewoon Nederlands praten op straat,verkondigt de bewindsvrouw. Maar in lijn 3 zeggen ze maandagin koor: 'Doe toch gewoon Verdonk!'

Surinamer Frits Adriaans (48) ('Ze zal wel blij zijn met mijnHollandse namen'): 'Als ik in het Surinaams met een vriend praat,heeft dat gewoon meer sjeu'. We moeten een middenwegbewandelen. Wat is er verkeerd aan dat mensen hun identiteitbehouden?'

Had de VVD-minister twee uur lang meegereisd op lijn 3, danhad ze geweten dat haar idee eigenlijk onbegonnen werk is.Allochtonen zijn al decennia gewend hun 'moerstaal' te praten,onder elkaar, en slechts weinigen zijn ervan overtuigd dat hetten koste gaat van hun integratie.

Robby Venetiaan (45), neef van de Surinaamse president, weetniet hoeveel hij nog moet integreren na 22 jaar Nederland omgeaccepteerd te worden door Verdonk. Hij praat perfectNederlands, hij heeft een goede baan als sociaal-pedagogischwerker en op zijn werk communiceert hij in beschaafd Nederlands.Maar Venetiaan vertikt het op straat, in het bijzijn van zijnSurinaamse vrienden, het 'sranantongo' op te geven. 'Absurd!',zo noemt hij Verdonks plan voor een gedragscode, terwijl lijn 3Amsterdams chique winkelstraten passeert. 'Als je in hetSurinaams met je vrienden praat, voel je je meer thuis.Inburgeren is vooral van elkaar leren. In Suriname heb ik eenbeetje Chinees geleerd, hier een beetje Marokkaans. Zo leer jeelkaar meer te respecteren.'

Cobie (51), de Hollandse tramconductrice, erkent dat ze weleens baalt als allochtone collega's onderling in hun geboortetaalmet elkaar praten. Maar om nu meteen grote groepen te gaanverplichten daarvan af te zien?

Hou toch op, zegt Cobie. 'Ik zit al negen jaar op lijn 3, ikheb heel wat meegemaakt maar zo erg is het niet dat Turken Turksmet elkaar praten. Zolang ze maar in de tram Nederlands met mijpraten. Dit plan krijgt Verdonk nooit van de grond.'

Zie verder pagina 3, kolom 1

'Wil ze ook straattaal verbieden?'

Vervolg van pagina 1

Voor in lijn 3 schrijft Janine Berenstein (16) iets op degymschoen van haar Hollandse vriendin. Berenstein, van Surinaamsekomaf: 'Ze is brutaal. Op school Nederlands praten? Oké, in deklas hoor ik Turken wel eens in het Turks praten. Dat vind ikonbeschoft. Je weet niet wat ze zeggen, misschien roddelen zewel over je. Maar op straat is er niets op tegen. Ik praat metmijn vrienden straattaal'. Wil ze dat nu verbieden?'

Na ruim een uur rijden op lijn 3, is welgeteld een inzittendete vinden die achter Verdonk staat. Josephine (68) krijgt hetgevoel dat het Nederlands een uitstervende taal is. 'Ik heb nietstegen een gemêleerde samenleving', zegt ze. 'Maar als je ervoorkiest in Nederland te wonen, kies je ook voor het Nederlands.Als we dit vanaf het begin duidelijk hadden gemaakt, hadden wedeze discussie niet hoeven voeren.'

In de namiddag, verwelkomt conducteur Ronnie Rensch (50) inperfect Nederlands zijn passagiers. Over Verdonk geen kwaadwoord. Rensch: 'In dit land, met zo veel nationaliteiten, moetenwe elkaar goed kunnen verstaan. Dat kan toch alleen in hetNederlands?'

Meer over