Slalommen

Elke maand verkent de Volkskrant een plek in de samenleving van binnenuit. Deze maand: de wietkwekerij...

Tys en Regina hebben geen kinderen, maar toch kun je ze geregeldopvoedkundige zaken horen bespreken. 'We moeten ze in de gaten houden inde slaapkamer. Ze voelden zich gisteravond niet zo lekker. Misschieneventjes naar de dokter?'

Ook moet het stel af en toe hoognodig zijn niet-bestaande schuuropruimen. 'Vooral achterin, in die donkere hoek, staat veel troep. Datmoeten we maar eens naar voren halen, om te zien wat er bijzit.'

En ze hebben het af en toe over de schilder: 'Deze week ga ik schuren.Ik zal de schilder bellen, of hij in de loop van volgende week kan komen.'

De kinderen, de schuur en de schilder komen alleen aan de telefoon tersprake. Codetaal. Als de kinderen in de slaapkamer zich niet zo goedvoelen, moeten ze wellicht meer eten hebben. In de donkere hoek van deschuur is meer licht nodig, en als het voorbereidende werk is gedaan, kande schilder het karwei afmaken.

Ze spreken over bijvoeding, over meer licht en over het oogsten van hunwiettoppen. Zo gespitst zijn ze op het vermijden van de woorden 'wiet','planten' en 'knippen' of 'oogsten', dat ze zelfs in een gesprek aan dekeukentafel automatisch om de woorden heen slalommen.

Gebeld met de vaste telefoon wordt er niet in de grootschaligewietkweek. Het zal de eerste keer niet zijn dat de politie een hele 'firma'met filialen en al oprolt na het afluisteren van telefoongesprekken.

Tys heeft twee mobiele telefoons van de zaak, en dan nog eentje privé.Regina heeft één telefoon van de zaak, maar die wisselt ze om de paarmaanden. De nummers van hun contactpersonen worden vaak ververst.Mobiele-telefoonmaatschappijen hebben goede klanten aan de wietkwekers.

Nell Westerlaken

Meer over