Het Eeuwige LevenSimon de Bree (1927-2019)

Simon de Bree (1937 – 2019) was architect van het fijnchemieconcern DSM

Hij hield in elf jaar studentenleven ‘van een feestje’ maar nadat hij op zijn 29ste jaar bij het huidige DSM in dienst kwam, groeide hij stapje voor stapje uit tot de latere rotsvaste besluitvaardige ceo die het concern een andere kant uit stuurde.

Peter de Waard
Simon de Bree Beeld
Simon de Bree

‘We zijn geen jobhoppers en ook geen partnerhoppers’, zei Simon de Bree in 2009 in NRC Handelsblad over de generatie topmanagers waartoe hij nog had behoord.

Zij werden veelal als grijze muizen gezien. Ze waren zoals de toenmalige DSM-topman stapje voor stapje opgeklommen binnen het eigen bedrijf, totdat ze soms bijna tot hun eigen verbazing op de plek van bestuursvoorzitter of ceo zaten. Ze waren nog bij hun eerste vrouw en hadden meestal twee kinderen. Ze vonden zich vooral teamspelers en geen zonnekoningen. Ze wilden veranderingen geleidelijk doorvoeren en stonden – zo lang zwarte cijfers werden geschreven - ook pal voor de belangen van hun werknemers.

In 1999 liet De Bree zich strikken voor de serie Topmannen van de VPRO over de dagelijkse bezigheden van de ceo’s, zoals ze nu worden genoemd. Daarin valt hij een keer uit zijn rol: ‘Dit is belachelijk. Dit is hartstikke unsafe. Ik loop hier als een oude man. Dit is slipperig. Iedereen heeft het recht even gezond van zijn werk weg te gaan als hij gekomen is’, bekritiseert hij de werkomstandigheden in de fabriek.

‘Rotsvast’

De Bree, die 25 juni op 82-jarige leeftijd overleed, was van 1993 tot 1999 bestuursvoorzitter van het chemieconcern DSM. De huidige topman Feike Sijbesma zegt dat DSM onder zijn leiding besloot tot de acquisitie van Gist-Brocades, de eerste stap van een bulkchemieconcern tot een fijn/biochemiebedrijf. ‘Daarmee heeft hij – onbewust – de basis gelegd voor het DSM van nu.’ Sijbesma noemt De Bree een ‘rotsvaste, besluitvaardige bestuursvoorzitter en betrouwbaar: als hij tegen de een a zei, dan werd het tegenover een ander nooit b.’

De Bree werd in het Zeeuwse Koudekerke geboren als zoon van een veeverloskundige en castreur. In 1955 ging hij scheikunde studeren aan de huidige Technische Universiteit in Delft. Hij genoot van het studentenleven en zou – onderbroken door militaire dienst – liefst 11 jaar over zijn studie doen.

‘Hij moest tijdens zijn studie wat bijverdienen en hield van een feestje’, zegt zijn familie. Toen hij in 1966 op 29-jarige leeftijd afstudeerde, trad hij als onderzoeker in dienst bij de Staatsmijnen, zoals DSM toen officieel nog heette. Nadat de laatste mijn in 1973 werd gesloten en de naam werd veranderd in DSM, stapte hij over naar de kunststoffen waar hij zich opwerkte tot directeur.

Bulkchemie

In 1986 werd hij bestuurslid en zeven jaar later bestuursvoorzitter. Op dat moment was DSM nog een petrochemieconcern dat vooral bulkchemie als polyethyleen en polypropyleen produceerde. Deze producten waren uiterst gevoelig voor economische cycli waardoor DSM goede jaren afwisselde met hele slechte. Als DSM minder bulkchemie zou maken en meer producten met een hoge toegevoegde waarde, zoals grondstoffen voor medicijnen of voedingsmiddelen, zou het resultaat ook in slechte tijden op peil kunnen blijven. Het proces ging echter zo traag dat aandeelhouders zelfs op een overname aandrongen.

Maar De Bree had geduld en sloeg toe op het moment dat de kansen er kwamen door zelf farmacie– en biochemiebedrijven als Chemie Linz, Deritel en Gist-Brocades op te kopen. DSM werd daardoor een veel minder cyclisch bedrijf. Na deze overnames ging hij met pensioen. Hij was toen pas 61 jaar. In 2002 werd de hele petrochemietak zelfs verkocht.

De Bree was een fanatiek sportman die zowel in 1985, 1986 als 1997 de Elfstedentocht voltooide. Andere hobby’s waren skiën en wielrennen. De Bree wordt overleefd door zijn partner Judith, een zoon en een dochter.

Meer over