Seksslachtoffers krijgen direct hulp van advocaat

Slachtoffers van zedenmisdrijven kunnen sinds kort in Rotterdam gratis een gespecialiseerde advocaat krijgen. Vijftien advocaten zijn met subsidie van het ministerie van Justitie een experiment begonnen met een piketdienst....

Van onze verslaggeefster

ROTTERDAM

Het initiatief, uniek in Nederland, is opgezet omdat slachtoffers na hun aangifte meestal niet weten wat hun te wachten staat. Soms lopen strafzaken daar zelfs op stuk.

Het experiment krijgt volgend jaar navolging in Alkmaar. Daar hebben achttien advocaten zich aangemeld om samen een piketregeling op te zetten.

'Het slachtoffer valt vaak in een zwart gat; alle aandacht gaat naar de dader', zegt advocaat mr. A. Hommes, coördinator van het experiment in Rotterdam.

'De advocaat kan vertellen hoe het er in de rechtszaal aan toegaat en geeft informatie over zaken waar je na verkrachting, ontucht of incest mee te maken kan krijgen: een schaderegeling, een omgangsregeling voor de kinderen, een straatverbod, een test op aids-besmetting.'

Alleen de eerste informatieve gesprekken met de piketadvocaat zijn gratis.

Als slachtoffers besluiten om tijdens de verdere rechtsgang van een advocaat gebruik te maken, moeten ze dat zelf betalen.

'Maar veel slachtoffers weten niet dat zij voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komen', zegt de advocate G.van Dijk.

'Als de verdachte bekent, is het bijna zeker dat de kosten van rechtshulp bij de dader of bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven kunnen worden geclaimd', aldus advocate Van Dijk. 'Ook dat kun je tijdens die eerste gesprekken duidelijk maken.'

Van Dijk verzorgt samen met een collega een speciale opleiding voor de advocaten die aan het experiment deelnemen. Daar leren ze hoe ze slachtoffers van zedenmisdrijven zo goed mogelijk kunnen helpen. 'De advocaat moet bijvoorbeeld altijd met het slachtoffer meegaan naar de rechter-commissaris.

'Slachtoffers hebben bij de politie in alle rust hun verhaal kunnen doen en worden dan bij de rechter-commissaris met heel scherpe vragen geconfronteerd. Ik heb zo vaak meegemaakt dat mensen daar afhaken, omdat ze dat niet aankunnen.'

De advocaten moeten slachtoffers ook voorbereiden op wat er in de rechtszaal kan gaan gebeuren, zegt Van Dijk. 'In ernstige zedenzaken zie je steeds vaker dat de advocaat van de dader getuigen gaat oproepen. De hele zaak wordt dan opnieuw tot in detail behandeld, en dat kan voor een slachtoffer heel pijnlijk zijn.' Zij begeleidde onlangs 14-jarig meisje dat was verkracht. De verdachte ontkende, maar zij wilde absoluut naar de rechtszaak. 'We hebben samen minutieus voorbereid wat daar zou worden gezegd. Toen kon ze het aan.'

Meer over