Schmitz stelt onafhankelijke commissie in Nogmaals onderzoek naar tent-asielzoekers

Een onafhankelijke commissie gaat de dossiers bekijken van de zeventien uitgeprocedeerde asielzoekers die verblijven in het tentenkamp in Lheebroek in Drenthe....

Van onze verslaggevers

DEN HAAG

De staatssecretaris deed die toezegging in een gesprek met de Raad van Kerken over de rol die kerken spelen in de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Schmitz zei in de Tweede Kamer, die dinsdag over het tentenkamp debatteerde, dat er geen sprake kan zijn van heropening van de dossiers.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het door Schmitz gevoerde beleid. PvdA, D66, VVD en CDA menen dat de asielzoekers in Lheebroek geen medewerking verlenen aan hun terugkeer naar het land van herkomst.

De GroenLinks-fractie is de tegenovergestelde overtuiging toegedaan. De asielzoekers zijn hiertoe wél bereid, maar het land van herkomst niet. Daarom zou de overheid moeten zorgen voor opvang, zei GroenLinks-woordvoerder Sipkes.

De onafhankelijke commissie die Schmitz in het leven roept, zal bestaan uit drie personen, onder wie een vertegenwoordiger van een kerkelijke- of vluchtelingenorganisatie. Schmitz zei over de commissie: 'Ik wil nog een laatste controle. Niet omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst niet zorgvuldig heeft gehandeld, maar omdat ik iedere twijfel wil uitsluiten. Want ook wat IND-medewerkers doen, is mensenwerk.'

Een meerderheid van de Kamer toonde zich eensgezind in de opvatting dat de overheid iedere opvang moet weigeren aan uitgeprocedeerde asielzoekers die niet meewerken aan hun uitzetting. D66, PvdA, VVD en CDA menen dat een overheid die onder alle omstandigheden opvang biedt, de asielprocedure net zo goed kan afschaffen.

RPF-woordvoerder Rouvoet verwoordde het standpunt van een grote meerderheid met de opmerking: 'Bij onmacht van een asielzoekers om terug te keren, is er een zorgplicht van de overheid. Bij onwil houdt die op een zeker moment op.'

Geen van de partijen wilde de actie van de Raad van Kerken rond het tentenkamp veroordelen. PvdA-woordvoerder Middel had wel scherpe kritiek. Hij noemde het tentenkamp een publiciteitscampagne. 'Waar halen de kerken het morele recht vandaan om buiten de rechtsstaat te treden?'

Volgens het CDA geeft het tentenkamp aan dat het terugkeerbeleid van de overheid faalt. Woordvoerder Verhagen pleitte voor een daadkrachtiger optreden.

Schmitz en minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken zeiden 's ochtends in een gesprek met de Raad van Kerken geen bezwaar te hebben tegen de tijdelijke opvang van asielzoekers in kerken en tentenkampen.

Volgens voorzitter R. Huysmans van de Raad van Kerken heeft de staatssecretaris zelfs haar dank uitgesproken voor het initiatief. Schmitz zei in het debat met de Kamer dat dit op een misverstand berust. 'Ik heb gezegd: uw actie is succesvol omdat zij van invloed is op de discussie die wij met elkaar moeten voeren.'

Schmitz en Dijkstal hebben herhaaldelijk afstand genomen van de acties van kerken voor asielzoekers. Die zorgen volgens Dijkstal en Schmitz voor een staat binnen de staat en geven valse hoop aan vluchtelingen die geen recht hebben op een verblijfsvergunning.

In het gesprek met de Raad van Kerken zijn zulke zware woorden niet gevallen. Secretaris I. Bakker van de raad: 'Kerkasiel heeft volgens Schmitz en Dijkstal nog steeds geen rechtsgrond, maar ze erkennen het nu wel als middel voor kerken om een adempauze te bereiken.'

De controverse tussen Schmitz en de Raad van Kerken over de zeventien asielzoekers in Lheebroek bleef in het gesprek buiten beschouwing. De commissie die Schmitz in het leven roept, zal de dossiers apart bekijken.

Het tentenkamp kan volgens Bakker pas worden opgeheven wanneer de Tweede Kamer goedkeuring verleent aan een tijdelijke of definitieve oplossing voor de bewoners.

Zij toonde zich niet ontevreden over de 'breekijzerfunctie' die het tentenkamp als actiemiddel heeft gehad.

'De kerken waren gedwongen in een gat te springen dat de overheid had achtergelaten. Dat is misschien betreurenswaardig, maar deels ook de verantwoordelijkheid die kerken hebben', zei Bakker.

Meer over