'Richt emancipatiebeleid vooral op mannen'

Het zijn de mannen die het 'veranderingspotentieel' voor een geemancipeerde samenleving vormen. Het overheidsbeleid moet zich daarom vooral op mannen richten....

Van onze verslaggeefster Eva Nyst

Dat zegt psychologe Tineke Willemsen, hoogleraar emancipatie aan de Katholieke Universiteit Brabant. In haar bijdrage aan een boek dat verscheen in opdracht van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, pleit Willemsen tegen verkeerde vooronderstellingen en voor meer regelgeving. Ze gaat hiermee in tegen het overheidsbeleid om zo min mogelijk te sturen.

- U vindt het Nederlandse beleid naïef?

'Het is psychologisch naïef. Het veronderstelt dat mannen gaan zorgen als vrouwen buitenshuis gaan werken. Maar een gelijke verdeling van de taken komt pas tot stand als vrouwen meer dan 32 uur werken, en vooral omdat vrouwen dan minder in het huishouden doen.

'Het beleid gaat ervan uit dat vrouwen zich met hun echtgenoot vergelijken en tot de conclusie komen dat ze zwaarder worden belast dan hun man. Maar vrouwen kijken eerder naar de buurvrouw of hun moeder en denken: ''Ik heb het minder zwaar dan zij.'' Het lijkt of iedereen tevreden is, maar je moet je afvragen of je die ongelijkheid als samenleving wil.'

- Waarom moet het beleid zich juist op mannen richten?

'Vrouwen leven nu heel anders dan hun moeders veertig jaar geleden. Mannen zijn helemaal niet veranderd. Zij werkten toen fulltime en doen dat nog steeds. Bij hen zit dus het veranderingspotentieel.

'Het is belangrijk dat ze in deeltijd gaan werken. Maar uit onderzoeken blijkt dat jonge vaders de meeste uren maken van iedereen op de arbeidsmarkt.' - Hoe krijg je mannen zover om meer zorg op zich te nemen?

'Kinderopvang moet ook voor de kinderen van mannelijke werknemers beschikbaar zijn. Dat is lang niet altijd zo. En als je het ouderschapsverlof betaalt, nemen meer mannen het op dan wanneer het onbetaald is. Als het gedrag verandert, veranderen ook de opvattingen en uiteindelijk de gewoontes. Op die manier kun je invloed uitoefenen, niet met campagnes om de opinie te beïnvloeden. Dat hoeft ook niet meer, want we dénken buitengewoon progressief.'

- Helpt kinderopvang de vrouwen ook verder?

'Het helpt en is gemakkelijk, maar vrouwen laten hun keuzes er niet door bepalen. Als ze willen werken, dan zoeken ze een vorm van opvang.

'Om vrouwen in hogere functies te krijgen, had de overheid veel langer moeten doorgaan met positieve actie. Het duurt een tijd voor je topmananger bent. Je kunt pas zeggen dat positieve actie werkt, als je het probeert over een periode die het neemt om op zo'n topfunctie te komen.

'Hoge benoemingen zouden ook vaker aan professionals moeten worden overgelaten. Nu kiezen de collega's vaak hun nieuwe baas, maar selecteren is een vak apart.'

Meer over