RELATIONEEL ERVAREN

DE OPPOSITIE tegen de benoeming van bisschop Eijk wordt aangevoerd door Herman Verbeek, ex-europarlementariër, die zichzelf homopriester noemt. Hij stoort zich onder andere aan Eijks standpunt over homoseksualiteit....

Dit is om verschillende redenen een interessant citaat. Ten eerste blijkt dat Verbeek niet bestrijdt dat de leer van de r.k. kerk is wat ze is. Er zijn nog wel eens progressieve katholieken die wanhopig proberen de standpunten van de kerk op te rekken, zodat ze hun eigen opvattingen erin kunnen passen.

Verbeek doet dat niet, hij weet precies wat de leer van de kerk is. Die is niet normaal. De bijbel is inderdaad heel duidelijk: praktiserende homo's verdienen gedood te worden (Levithicus 18). Dat is een duidelijk standpunt. Verwerpelijk, maar duidelijk.

Vervolgens is het natuurlijk opvallend dat Verbeek zijn collega-priesters verwijt dat ze 'het' nog nooit gedaan hebben. Ze zijn seksueel onervaren, en dat ontneemt ze kennelijk het recht mee te praten. Dat is daarom zo curieus, omdat de kerk nooit beweerd heeft dat haar leer gebaseerd is op ervaring.

De leer is gebaseerd op goddelijke openbaring. Ik ben, met Verbeek, inderdaad totaal niet geïnteresseerd in de opvatting van de leden van de curie, maar dat is niet omdat ze maagd zijn, dat is omdat ik niet geloof dat er een God bestaat die zijn mening via de Bijbel en via de kerk aan de wereldbevolking openbaart.

De hele gedachte dat er een God zou zijn die opvattingen heeft over welke mensen mucoïede vloeistoffen met welke andere mensen mogen uitwisselen lijkt me absurd. Het geloof dat er een van God gegeven Goed en Kwaad is, dat ook nog eens voor eeuwig vastligt, lijkt mij onzinnig. Ik ben dan ook geen lid van de r.k. kerk. Verbeek wel.

Vervolgens is de vraag of Eijk misschien ruimte zou hebben om van de leer van Rome af te wijken. Progressieve katholieken mogen graag met weemoed terugdenken aan aartsbisschop Alfrink. Zij zoeken naar ruimte tussen het Oude en het Nieuwe Testament, waarbij het laatste dichter bij de opvattingen van vandaag zou staan.

Maar ook daarover is Verbeek zeer beslist: 'Als bisschop is (Eijk), in naam van de paus, de drager van het kerkelijk leergezag. Als hij zelf met de leer een loopje neemt, kan hij van geen kerklid verwachten zon leer nog serieus te nemen.' Opnieuw ben ik het met Verbeek eens. Als je gelooft dat de Bijbel het woord van God is, als je gelooft dat de paus de plaatsvervanger op aarde is van Jezus, Gods eniggeboren zoon, die gestorven is aan het kruis, en op de derde dag weer etc., dan heb je geen keuze, dan houdt je je aan zijn leer.

Tot dusver is Verbeek eigenlijk vrij verstandig, even afgezien van die ene uitval over celibataire priesters die niet mee mogen praten over homoseks (mogen hetero-priesters met ervaring dat wel?). Maar dan komt het: 'Veel commentaren in de media hebben er moeite mee het protest tegen Eijk te plaatsen. Men zegt: hij brengt alleen maar de leer van zijn kerk: als iemand die leer niet lust kan hij de kerk toch verlaten.'

Ik voel me mede aangesproken door deze zinsnede; afgelopen zondag heb ik in het tv programma Buitenhof gevraagd: wat doet een fatsoenlijke homo in zo'n partij? Ik moet zeggen dat ik van Verbeeks reactie niets begrijp. 'Er is in Nederland sinds het pastorale concilie van onderop een heel andere kerk gegroeid. Daar nemen leken de leiding, vrouwen vooral ook. Daar bestaat een praktijk van openheid, vrijheid en warmte. Dat is de eigenlijke levende lokale kerk. De bischoppen zijn daar bange vreemden.'

Allemaal prima, en ik gun Verbeek zijn voorkeur voor open, vrije, warme leken boven de oude clerici en prelaten zonder relationele ervaring. Ik gun hem ook de opvatting die hij weergaf in Het Parool van 1 september, dat het anti-condoom standpunt van de paus genocidaal zou zijn, en dat de paus eigenlijk voor het tribunaal in Den Haag gedaagd zou moeten worden. Maar wat heeft het dan voor nut om onder de vlag van in jouw ogen genocidale, oude, contactgestoorde clerici te blijven opereren? Waarom stapt die hele stoet van vrije warme leken en vrouwen niet gewoon de r.k kerk uit?

Waarom stuurt Verbeek niet een prentbriefkaartje, met afbeelding van de Martinitoren: 'Ik kan mij helaas niet langer verenigen met het standpunt van uw organisatie, en ik verzoek u mij vanaf vandaag niet langer als priester van de r.k. kerk te beschouwen.'

Meer over