Rabo-topman Wijffels ziet einde periode van landbouwoverschotten

'De wereldmarkt is geen bedreiging meer voor de Europese landbouw', zegt Rabo-topman H. Wijffels. Het tegendeel lijkt eerder het geval: als Europa niet afziet van zijn beleid om de eigen voedsel veilig te stellen ten koste van andere werelddelen, komt de wereldvoedselvoorziening op den duur in gevaar....

Van onze verslaggever

ARNHEM

Volgens Wijffels neemt de vraag naar voedsel in de wereld razendsnel toe, sneller dan het aanbod. Om die reden beperkte de Europese Commissie vorig jaar voor het eerst sinds decennia de export van graan; de eigen voorraden dreigden uitgeput te raken door de grote vraag van overzee.

In de voorgaande jaren had de Commissie altijd zijn handen vol om te zorgen dat de hardnekkige graanoverschotten met subsidies op de wereldmarkten konden worden gedumpt.

Maar volgens Wijffels is de wereldvoedselmarkt in een paar jaar drastisch van aanzien veranderd. Er is geen sprake meer van structurele overproductie, maar van evenwicht. 'Hier en daar beginnen al tekenen te verschijnen van tekorten', zei hij gisteren in Arnhem, waar hij sprak op een bijeenkomst die was georganiseerd door het Agrarisch Dagblad.

De groei van de vraag zal fenomenaal zijn, verwacht Wijffels. 'De komende vijftig jaar eet de wereldbevolking meer dan in de hele geschiedenis tot nu toe. De economische groei in landen als China en Indonesië bedraagt al jaren 7 tot 10 procent per jaar, en die groei vertaalt zich voor minstens de helft in vraag naar extra hoeveelheden voedingsmiddelen.'

'Intussen daalt het tempo waarin de graanproductie groeit tot 1 à 2 procent per jaar. De voedselvoorraden in de wereld zijn nog maar toereikend voor vijftig dagen consumptie. De afgelopen twee jaren hebben we topoogsten gehad, en toch worden die volledig geconsumeerd.'

Wijffels vindt de de Europese Unie voedselzekerheid niet meer als een Europees probleem moet zien, maar als een wereldprobleem. 'Anders snijden we grote delen van de wereldbevolking af van onze voedselbronnen, en dat lijkt me geen verdedigbare positie.'

Wijffels: 'Als El Nino doet wat sommigen denken, ontstaat er een krapte-situatie op de markt.'

Europa zit naar zijn zeggen in een speciale situatie, met een stagnerende en vergrijzende bevolking en met een duidelijke overcapaciteit voor landbouwproducten.

'De vraag is welke rol Europa denkt te gaan spelen in de komende 25 jaar, als de groei naar voedingsmiddelen verdubbelt. Als er grote behoefte is aan voedsel, en wij leggen het land braak, is dat de manier waarop we met de voedselbronnen moeten omspringen?', vroeg de Rabo-topman zich af.

Wijffels pleit ervoor dat er bij de volgende wereldhandelsbesprekingen een verbod komt op het belemmeren van de export van voedingsmiddelen, net zoals er bij de vorige besprekingen een verbod is ingevoerd op het belemmeren van de import.

Naar zijn zeggen zal dat punt ook zeker op de agenda komen. Wijffels: 'Als ik nu door China reis, hoor is overal scherpe kritiek op ons exportverbod van vorig jaar. Wij worden door de Chinezen blijkbaar nu al een onbetrouwbare leverancier genoemd.'

Meer over