Philips

Elke maand verkent de Volkskrant een plek in de samenleving van binnenuit. Deze maand: de wietkwekerij...

De professionele wietsector heeft onvermoede weldoeners. Hetblad EssensiE ('Geestverruimend lifestyle magazine') brengt inhet januarinummer een eerbetoon aan de in december overledenFrits Philips, 'de man die een belangrijke bijdrage leverde aande in Nederland zo belangrijke klimaatbeheersing'.

Philips is een begrip in wietkwekend Nederland. Niet zeldenzijn het lampen uit Eindhoven die boven de wietplanten hangen.Zo ook boven de achthonderd planten in de kwekerij van Tys. Ineen hoek liggen lege doosjes van de Master SON-T PIA Green, 600watt, een langwerpige natriumhogedruklamp. Het is eengeavanceerde bloeilamp - behalve gloeilampen heb je groei- enbloeilampen. Heeft te maken met het lichtspectrum.

De planten van Tys zijn in hun laatste fase, de bloei, enhebben veel licht nodig uit het rode spectrum voor deontwikkeling van de bloemen. Opgroeiende planten moeten het juistblauw hebben: goed voor de aanmaak van het bladweefsel. Tys moetelke week de lampen wat optrekken, zodat ze op een centimeter ofzestig van de toppen hangen. Ooit zette hij z'n jonge plantjeste dicht onder de gloeiendhete lampen. In een dag waren zesmartelijk verschrompeld.

De lampen van meneer Frits hebben gemiddeld tienduizendbranduren. Maar Tys vervangt ze lang voordat het licht dooft. Hoeouder de lamp, hoe minder licht hij geeft en dat kan van groteinvloed zijn op de oogst. Volgens EssensiE kan de opbrengst totde helft teruglopen door lichtgebrek. De wietbranche is meneerFrits kortom dankbaar: 'Frits Philips is dood, maar zijn lampenzullen nog lang blijven stralen.'

Meer over