PERSOONLIJK

De Braziliaanse pedagoog en andragoog PAULO FREIRE, die vooral bekendheid verwierf met zijn boek Pedagogie van de onderdrukten (1972), is in een ziekenhuis in Sao Paulo aan een hartinfarct overleden....

Freire legde zich vanaf 1946 toe op volwasseneneducatie in Noordoost-Brazilië en werd in 1962 coördinator van het nationale plan voor de alfabetisering van volwassenen. Zijn methode beschreef hij in het boek Pedagogie van de onderdrukten, dat ook in het Nederlands is vertaald. Door middel van alfabetisering wilde Freire bij mensen een politiek bewustwordingsproces stimuleren. Het leren lezen en schrijven moest voor de analfabeet de relatie van de abstracte tekens met de eigen alledaagse werkelijkheid duidelijk maken en hem in staat stellen deze te verbeteren. Zijn methode is succesvol toegepast in Latijns Amerika, maar er is ook in Noord-Amerika, Canada en Europa mee geëxperimenteerd.

Na de militaire staatsgreep in Brazilië in 1964 week Freire uit naar het buitenland. Hij werkte onder meer enige tijd voor de afdeling onderwijs van de Wereldraad van Kerken. Zijn laatste boek, Pedagogie van de autonomie, verscheen eerder deze maand. Hij zou binnenkort naar de Verenigde Staten gaan om aan de universiteit van Harvard cursussen te geven.

Meer over