PERSOONLIJK

Het Princeton Theological Seminary in New Jersey heeft de eerste Abraham Kuyper Prize toegekend aan de Nederlandse historicus dr. G....

Puchinger, die van 1971 tot 1986 hoofd was van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de VU, heeft veel geschreven over Abraham Kuyper. In 1987, een jaar nadat de historicus met pensioen ging, verscheen het boek De jonge Kuyper en een bundeling van artikelen met als titel De religieuze Kuyper.

Het Princeton Theological Seminary, dat in 1812 werd gesticht, is een van de oudste theologische instellingen van de VS. De Abraham Kuyper Prize zal jaarlijks worden toegekend. De prijs is ingesteld naar aanleiding van het feit dat het in 1998 honderd jaar geleden is dat de Nederlandse theoloog en staatsman Abraham Kuyper (1837-1920) Princeton bezocht. Daar hield hij lezingen over het calvinisme.

De prijs wordt op 28 februari in Princeton uitgereikt. Aan de prijs is een bedrag van tienduizend dollar (twintigduizend gulden) verbonden. Puchinger schenkt dit geld aan het documentatiecentrum van de Vrije Universiteit.

Meer over