Opvangcentra asielzoekers zitten bomvol

De behoefte aan extra opvangplaatsen voor asielzoekers groeit met duizend per maand. Dit zegt een woordvoerder van het Centraal Opvangorgaan voor Asielzoekers (COA)....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

Tegelijkertijd blijven veel plekken bezet door uitgeprocedeerden en mensen die al een status hebben gekregen. Het gaat daarbij om meer dan eenderde van de 34 duizend opvangplaatsen.

Het COA heeft duizend asielzoekers tijdelijk gehuisvest in pensions en hotels. Zij zullen daar moeten blijven zolang er geen andere opvang beschikbaar is. Als de toestroom van nieuwe asielzoekers in het huidige tempo aanhoudt, zijn er wekelijks 250 bedden extra nodig.

Er wordt gewerkt aan nieuwe asielzoekerscentra, maar die komen pas over een paar maanden ter beschikking. Het COA brengt drie schepen, die worden afgemeerd in Delfzijl en Werkendam, en een politieschool in Harlingen in gereedheid. Bij elkaar zal dit negenhonderd plaatsen extra opleveren.

De doorstroming wordt in belangrijke mate verstopt doordat uitgeprocedeerde asielzoekers in de opvang blijven, en niet het land worden uitgezet. Het gaat om naar schatting achtduizend plaatsen.

Bovendien wachten ongeveer 5500 asielzoekers met een verblijfstitel op de toewijzing van een huis. Staatssecretaris Schmitz heeft bij gemeenten aangedrongen op het vrijmaken van meer woningen ten behoeve van vluchtelingen. Intussen onderzoekt het COA de mogelijkheid om mensen met een status tijdelijk elders te huisvesten buiten asielzoekerscentra, zodat hun plaatsen vrijkomen. Gedacht wordt aan leegstaande gebouwen en flats, maar er zijn nog geen concrete plannen.

In reguliere opvangplaatsen zijn nu 34 duizend bedden. Begin dit jaar werden enkele azielzoekerscentra gesloten en werd de capaciteit ingekrompen tot 30 duizend, omdat Justitie rekende op minder asielzoekers. Al na een paar maanden sloeg het COA alarm dat er plaatsgebrek ontstond. Het aantal opvangplaatsen werd geleidelijk weer uitgebreid tot 34 duizend. Maar ook dát is onvoldoende voor de groeiende stroom van asielzoekers. In januari meldden zich 1900 asielzoekers, in september waren het er 3400.

Meer over