Opvang asielzoekers kampt met groot tekort aan plaatsen

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) kampt met een tekort aan opvangplaatsen in de onderzoeks- en opvangcentra voor asielzoekers. De organisatie heeft daarom een wachtlijst ingesteld voor plaatsen in de centra, waar het verhaal van kansrijke asielzoekers wordt onderzocht....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Volgens de COA en de immigratiedienst IND van Justitie is er de afgelopen drie maanden sprake van een groeiend aantal asielzoekers, vooral uit Irak en Afghanistan. Het aantal vluchtelingen uit Irak is sinds juli verdubbeld: van ruim 500 per maand naar ruim duizend.

In augustus en september kwamen in totaal 3070 en 3400 asielzoekers naar Nederland. Dat is ruim 50 procent meer dan in het eerste halfjaar. De COA slaagt er nog niet in voor hen voldoende opvang te realiseren, hoewel de capaciteit het afgelopen jaar met drieduizend plaatsen is vergroot.

De toename van het aantal asielzoekers is niet de enige oorzaak van het tekort aan opvangplaatsen. Ook de doorstroming van toegelaten vluchtelingen (met een verblijfsvergunning) naar een eigen woning stagneert. Bovendien is het aantal asielzoekers dat daadwerkelijk wordt uitgezet, lager dan verwacht.

Twee weken geleden sloeg de IND alarm over het toegenomen aantal asielzoekers uit Irak, dat in alle Europese landen geldt als een onveilig land waarnaar geen vluchtelingen worden teruggestuurd. De nieuwe Irakese asielzoekers komen volgens de IND niet allemaal uit Irak, maar ook uit Syrië en Jemen.

Meer over