Openbaar Ministerie: aandeel van jongeren in misdaad steeds groter

Jeugdigen hebben een steeds groter aandeel in de misdaad. De stijging van het aantal geweldsdelicten in Nederland met 7 procent komt bijna geheel voor rekening van minderjarigen....

Een op de drie zaken tegen minderjarigen betreft een geweldsdelict. Bij mensen boven de achttien is dit slechts 15 procent. Terwijl het totaal aantal strafzaken afnam met 12 procent, steeg het aantal jeugdzaken met 7 procent. Het OM schrijft die toename ten dele toe aan de toegenomen inspanningen van politie en OM bij de bestrijding van de jeugdcriminaliteit.

Het OM blijkt in het algemeen steeds meer zaken voor de rechter te brengen. In 1994 volgde op 12,7 procent van bij de politie geregistreerde misdrijven een sanctie, zoals een boete of een dagvaarding. In 1997 was dat 14,1 procent. Het aantal dagvaardingen om voor de rechter te verschijnen steeg in vier jaar 10 procent. Bij de kinderrechter was de toename 28 procent.

Rechters komen in 95 procent van de gevallen tot een schuldigverklaring. Tegen vijftien van de honderd veroordelingen wordt hoger beroep ingesteld. Het aantal opgelegde taakstraffen groeide fors; met 77 procent.

De gemiddelde duur van een celstraf nam sinds 1994 af met 2 procent naar zesenhalve maand. Het aantal gevangenisstraffen van meer dan twee jaar daalde met 18 procent. De middellange straf (van zes tot 24 maanden) steeg met eenzelfde percentage. Het aantal door de rechters opgelegde boetes steeg met 4 procent.

Tegenover de stijging in de vervolging staat een daling van het aantal zaken dat bij het OM binnenkomt. Tussen 1994 en 1998 daalde dat aantal met 12 procent, van 282.728 tot 248.750. De daling zou vooral het gevolg van een betere 'filtering' in een vroeg stadium van het onderzoek.

Mede daardoor zou de staande magistratuur meer tijd hebben gekregen voor onder meer onderzoek naar zware misdrijven. Het aantal gevallen waarin een gerechtelijk vooronderzoek werd ingesteld, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is telefoons af te luisteren en een verdachte in voorlopige hechtenis te nemen, steeg in de periode met 77 procent. Het aantal gevallen van voorlopige hechtenis steeg met 21 procent.

Meer over