Op de journalistieke snijtafel gelegd

De kwaaie pier van deze week heet Jürgen Chrobog. Ooit gewiekst diplomaat bij de Duitse diplomatieke dienst, ambassadeur in de VS en laatstelijk staatssecretaris van Buitenlandse Zaken....

Verwekte een stormpje door de geredden in het vliegtuig naarhuis voor te houden dat de Duitse regering een deel van dereddingskosten op hen zou verhalen. Die toeristen mogen nu enigeSchadenfreude hebben, want Chrobog werd afgelopen woensdag zelfontvoerd.

Weliswaar is de man inmiddels weer vrij, maar dat is geenreden hem te sparen, lijkt het Duitse Focus te denken. Want hijkritiseerde niet alleen de Malinese gijzelaars, ook de in Irakontvoerde (en weer vrijgelaten) archeologe Susanne Osthoff kreegeen veeg uit de pan: 'Wie zich in gevaar begeeft en de risico'skent, moet ook leven met die risico's.' Hij voegde daaraan toedat sommige mensen het avontuur zoeken en daarbij menen te kunnenrekenen op een all-riskverzekering van hun land.

Focus beschrijft Chrobog als professional, de expert in hetehangijzers, de Duitse Red Adair (wijlen de Amerikaanse bluskoningvan brandende oliebronnen, red.), dé bevrijder van gijzelaars.Als uitgerekend hij in handen valt van ontvoerders, is er dangeen sprake van strafbare lichtzinnigheid, vraagt het blad zichaf.

Zo ver wil Focus net niet gaan, maar het meent wel dat Chrobog het ministerie van Buitenlandse Zaken ernstig in de problemenheeft gebracht. Want hoe kan dat in de toekomst noggeloofwaardige reisadviezen geven, als hun meest ervaren man zelfin handen van ontvoerders is?

Der Spiegel grijpt de affaire-Chrobog aan om een gedegenachtergrond te schrijven over de ontvoeringspraktijken in Jemen,die al eeuwen traditie zijn. Veelal worden kidnaps gebruikt doorlokale stammen om de regering onder druk te zetten.

Die andere prominente Duitse ontvoerde, Susanne Osthoff, wordtin Focus al even hardhandig op de journalistieke snijtafelgelegd. Wat haar vooral kwalijk wordt genomen, is dat zij weigertnaar Duitsland terug te keren.

Zelf zegt ze dat ze in Irak op alle mogelijke manieren poogtde inderdaad ten hemel schreiende illegale handel inantiquiteiten te bestrijden, maar anderen noemen haar bijdragevolstrekt onbeduidend. 'Het is een narcistische vrouw, alleengeïnteresseerd in publiciteit', zegt een hulpverlener.

Anderzijds hadden de Duitse en Amerikaanse geheime dienstbelangstelling voor haar ervaringen in Irak, omdat zij kennelijkover goede contacten beschikte met voormalige aanhangers vanSaddam Hussein. Ze weigerde informant van de CIA te worden. Focusnoemt het wel zeker dat ze buiten haar medeweten om toch isgebruikt om inlichtingen te krijgen.

Der Spiegel noemt de 43-jarige moslima Osthoffgetraumatiseerd. 'Ze is niet de onverschrokken avonturierster enonzelfzuchtige helpster, ze is een verscheurde vrouw met entragisch noodlot.'

Meer over