Ook leden moeten loten voor Elfstedentocht

De schaatsende leden van de Vereniging De Friesche Elf Steden moeten na de komende winter ook meeloten voor een startbewijs....

ANP

LEEUWARDEN

Door deze maatregel hoopt de vereniging eindelijk eens wat jongere schaatsers aan de immense deelnemerslijst van de Elfstedentocht te kunnen toevoegen. Sinds 1987 is het ledenbestand door de ledenstop vergrijsd. De gemiddelde leeftijd van de 15.627 rijdende leden bedraagt 47 jaar.

De Vereniging De Friesche Elf Steden heeft ook een bestand met 14.165 potentiële leden. Uit die groep werden jaarlijks 4200 geloot. Zij waren evenals de 15.627 rijdende leden startgerechtigd. Het bestuur wil nu dat alle potentiële deelnemers evenveel rechten krijgen als de schaatsende leden. Dat houdt in dat iedereen mee moet loten voor een startbewijs. De maatregel gaat pas in nadat de algemene vergadering (december 1997) daar een besluit over heeft genomen.

Meer over