Paulien Cornelissein 150 woorden

Onze gemeenschappelijke taal heet Moeizaam Engels

null Beeld

Met Pinksteren vieren we dat de apostelen slash discipelen ineens alle talen ter wereld konden spreken, om zo het verhaal van Jezus te vertellen aan iedereen die maar luisteren wilde. Handiger was geweest als destijds van hogerhand was besloten dat iedereen ineens één taal sprak, daar heb je op termijn meer aan. Maar goed, wat weet ik ervan, misschien was dit al moeilijk genoeg om voor elkaar te krijgen.

Inmiddels hebben we zelf moeten regelen dat we dezelfde taal spreken. Die gemeenschappelijke taal heet Moeizaam Engels. Hoe passend dat het Songfestival dit jaar in het pinksterweekend valt. Want juist bij het Songfestival kunnen we het Moeizaam Engels in al zijn glorie beluisteren. De meeste liedjes zijn er helemaal in geschreven, andere bevatten alleen een voorzichtig ‘baby baby’, maar in principe brengen alle kandidaten hulde aan onze universele taal. Alleen de uitroep ‘douze points’ blijft nog bestaan, als een herinnering aan de tijd dat we elkaar nog niet verstonden.

Meer over