'Onderzoek nodig naar etnische verslaafden'

Allochtonen lijken minder drugs te gebruiken dan autochtonen, blijkt uit landelijk onderzoek. Maar volgens hulpverleners zijn allochtonen juist sterk oververtegenwoordigd....

Van onze verslaggever

UTRECHT

Volgens onderzoeker R. Braam is er geen verklaring voor het verschil in drugsgebruik onder allochtonen dat naar voren komt uit vergelijking van landelijk en kleinschalig onderzoek. 'Misschien geven allochtonen in grootschalig onderzoek minder snel aan dat ze harddrugs gebruiken dan in kleinschalig onderzoek in de scene. Maar hoe dat komt, daar kunnen we alleen naar raden.'

Uit onderzoek in Amsterdam uit 1996 onder vierduizend mensen, bleek 12 procent van de autochtonen ooit harddrugs te hebben gebruikt, tegenover ruim 4 procent van de Surinamers, 2 procent van de Marokkanen en 1 procent van de Turken. Op de vraag hoeveel mensen de laatste maand heroïne hadden gebruikt, antwoordde 1,3 procent van de autochtonen bevestigend tegen 0,6 procent van de Surinamers en 0,7 procent van de Marokkanen. Een statistisch te verwaarlozen aantal Turken zei heroïne te hebben gebruikt.

Toch maken allochtonen volgens hulpverleners in de grote steden de helft uit van de verslaafden in Nederland. Van de heroïnecliënten is 30 procent allochtoon. De onderzoekers conluderen tot slot dat de zorg voor allochtone verslaafden uiterst moeizaam blijft. Op lokaal niveau worden veelbelovende initiatieven genomen, maar door het ontbreken van onderlinge afstemming 'verlaten allochtone hulpvragers relatief vaak voortijdig de hulpverlening'.

Meer over