Ondertussen...

Elke maand verkent de Volkskrant een plek in de samenleving van binnenuit. Deze maand: de wietkwekerij...

... in de coffeeshop.

'Great!' Amber laat een goedkeurende blik dwalen over hetinterieur van een hoofdstedelijke coffeeshop. 'Ambiance is dehelft van het verhaal.' Het is maar wat je eronder verstaat. Dewietrook staat als een lobbige nevel in de shop en onttrekt depsychedelische plafondschilderingen aan het oog.

De tafels zijn bedekt met exotische kleedjes, uit de boxenzweeft even ondefinieerbare als trage muziek over een stuk ofvijftien jongeren met lodderogen - een perfecte setting voor eenjarenzeventigfilm. From Here To Afghanistan, zoiets. Alleen devertrektijden van de Magic Bus ontbreken.

Als iemand binnenkomt, schrikken de rokers even op uit hunroes om een schichtige blik te werpen op de deuropening.Buitenlandse wiettoeristen, beducht voor een politie-inval. Hetwil kennelijk niet wennen dat de wietrokerij legaal is inNederland.

Amber uit Vancouver, Canada, weet beter. Amber komt niet omzich naar hogere sferen te roken, dat doet ze thuis wel, Amberis op studiereis. Ze is verbonden aan Greenlife Seeds, eenbedrijfje in hennepzaden. Hennep voor medisch gebruik. 'Maar wiecontroleert dat?', giechelt Amber. 'Prima beleid hebben julliein Nederland', meent ze. 'Zo liberaal.' En weet iemand een grote,geautomatiseerde wietkwekerij waar ze haar growstudies kanverdiepen?

Maar zo ligt het nu ook weer niet. Het kweken van meer danvijf planten is strafbaar, en wie strafbaar is, houdt zich lieverop de achtergrond. Amber is verbaasd. 'Hoe komen die duizendenlegale Nederlandse coffeeshops dan aan hun voorraad?' Goeievraag.

Elders in het land buigen Tys en Regina zich bezorgdfluisterend over een deel van hun achthonderd hennepplanten. Deblaadjes zijn licht omgekruld; waarschijnlijk hebben ze iets teveel voeding gekregen.

Nell Westerlaken

Meer over