OM duikt in Rotterdamse declaraties

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar aanleiding van het vorige week gepresenteerde rapport over het declaratiegedrag van Rotterdamse gemeentebestuurders in de afgelopen veertien jaar....

Het onderzoek richt zich in eerste instantie vooral op de bestuurders die 'in enige omvang' gemeenschapsgeld zouden hebben gebruikt voor privé-doeleinden. Uit het rapport van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) bleek dat drie ex-wethouders ten onrechte rekeningen hebben gedeclareerd voor mogelijk meer dan tienduizend gulden. Bij oud-burgemeester Peper is dat bedrag veel hoger.

Volgens de top van het OM roept het rapport 'serieuze vragen op die een strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigen'. Justitie wees er vrijdag met nadruk op dat het onderzoek naar mogelijke ambtelijke corruptie, verduistering of fraude 'strafbaar handelen niet alleen kan aantonen maar ook kan uitsluiten'.

Oud-minister Peper, die donderdag door de Rotterdamse gemeenteraad fel werd bekritiseerd wegens zijn jarenlange vermenging van zakelijke met persoonlijke belangen, reageerde 'opgelucht' vanaf zijn vakantieadres in Noorwegen. 'Ik heb gepleit voor een onafhankelijk onderzoek, want het is een politiek proces geweest', zei hij.

Ex-wethouder R. den Dunnen, die nu de hoogste ambtenaar op het ministerie van VROM is, juicht ook het initiatief van justitie toe. 'Na het onderzoek gaat de zaak mogelijkerwijs naar de rechter. Die kan vaststellen of het goed of niet goed is. Dan krijgen we tenminste niet zo'n partijdige sessie als we tijdens het raadsdebat hebben beleefd.'

Volgens een woordvoerder van het OM zijn er nog geen gerechtelijk vooronderzoeken geopend. Eerst wordt onderzocht of 'het vermoeden gerechtvaardigd is dat er sprake is van strafbare feiten'. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een team van rijksrechercheurs en financiële politie-experts onder leiding van de hoofdofficier van justitie in Breda, J. Wabeke.

Zijn collega in Rotterdam, L. de Wit, had tot het instellen van een onderzoek geadviseerd, maar kreeg niet de leiding toebedeeld om de schijn van partijdigheid te vermijden.

Het Rotterdamse college van B en W wist tot gisteren niets van het onderzoek, zegt zijn woordvoerder. Het gemeentebestuur wijst erop dat Nederland een scheiding der machten kent. 'De politiek heeft donderdag een oordeel geveld. Nu is het aan de rechterlijke macht om een oordeel te vellen.'

Ook de COR is niet door het OM geconsulteerd, zegt haar voorzitter M. van Ravesteyn-Kramer. De gemeenteraad volgde donderdag tijdens het debat over het COR-rapport niet de suggestie van de Stadspartij Rotterdam om aangifte te doen tegen de bestuurders die duidelijk in de fout zijn gegaan.

Wel namen bijna alle fracties een motie van D66 aan waarin een 'dringend beroep' op de ex-bestuurders wordt gedaan om ten onrechte gedeclareerde uitgaven terug te betalen. Een woordvoerder van het gemeentebestuur zegt dat er evenwel geen brief naar hen zal uitgaan. Het college doet louter de 'morele oproep' aan de bekritiseerde bestuurders om uit eigener beweging geld terug te storten.

Meer over