NVWA controleert ook op fipronil in kippenvlees

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of er ook fipronil in kippenvlees terecht is gekomen. Dat maakte de toezichthouder vandaag bekend. Om het vlees te controleren, voert de NVWA bij diverse pluimveehouders proefslachtingen uit.

Joris van Venrooij
null Beeld anp
Beeld anp

Het gaat daarbij om pluimveehouders die zowel leghennen als vleeskippen houden en die volgens de administratie van Chickfriend een bezoek van het bestrijdingsbedrijf hebben gehad. Chickfriend is de bron van de giftige stof fipronil, dat onlangs terechtkwam in eieren van verschillende producenten.

Een woordvoerder van de NVWA benadrukt dat het om een voorzorgsmaatregel gaat. 'We verwachten dat de kans klein is dat we daadwerkelijk fipronil in het vlees aantreffen, maar we onderzoeken het toch omdat we zeker willen weten dat vlees dat bedoeld is voor consumenten in orde is. De betrokken bedrijven weten dat we maatregelen nemen en waarom we dat doen, ze wachten rustig de resultaten af.'

Mocht er toch fipronil in de vleeskippen blijken te zitten, dan is er volgens de NVWA geen reden om een nieuwe gezondheidswaarschuwing af te geven. 'Het gaat om vlees van dieren die nu nog gehouden worden door geblokkeerde pluimveehouders,' aldus de woordvoerder. 'Dat vlees mag niet in omloop worden gebracht. Dus als er fipronil wordt aangetroffen, is een waarschuwing niet nodig, omdat het besmette vlees zich niet in de voedselketen bevindt.'

Verder hoeven er maar enkele pluimveehouders onderzocht te worden, stelt de woordvoerder. 'Het gaat niet om veel bedrijven, omdat veel pluimveehouders zich op één specifieke activiteit richten: of leghennen, of vleeskippen houden.'

Eric Hubers, voorzitter van de vakgroep pluimveesector van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), beaamt dat. 'Het is nog geen handvol bedrijven. Het is namelijk onmogelijk om op dezelfde plek leg- en vleeskippen houden, daarvoor heb je verschillende locaties nodig. En volgens de administratie van Chickfriend, die de NVWA ook in handen heeft, zijn de stallen waar vleeskuikens worden gehouden niet door Chickfriend behandeld.'

Meer over