'Nieuwe Koppelingswet toont de hiaten in het asielbeleid'

'We laten uitgeprocedeerde asielzoekers niet aan hun lot over', zegt de Nijmeegse wethouder A. DUIT ferm. Nijmegen wil op eigen kosten vreemdelingen helpen die door de Koppelingswet geen recht meer hebben op een uitkering....

EEN BEETJE bestuurlijke ongehoorzaamheid tegen de nieuwe Koppelingswet heeft wethouder Anneke Duit van Nijmegen er wel voor over. De Koppelingswet is per 1 juli ingegaan en sluit illegalen uit van sociale voorzieningen.

- Den Haag maakt een wet, u voert haar niet uit. Dat schiet niet op.

'Er is in de Haagse politiek niet goed nagedacht over de gevolgen in de gemeenten. Het idee mag mooi zijn, de samenleving wordt genegeerd. Uitgeproceerde asielzoekers die nog niet terugkunnen naar hun land vallen tussen wal en schip. Wij gaan nu alle dossiers doorlichten en per individu kijken wat we kunnen doen.'

- Gaat u de schrijnende gevallen, tegen de geest van de wet in, financieel ondersteunen?

'We proberen een oplossing voor ze te vinden, bijvoorbeeld door ze weer in de asielprocedure te helpen, of ze te laten terugkeren naar hun eigen land. Wellicht krijgen ze eerst onderwijs. We moeten ze in ieder geval iets fatsoenlijks bieden. We willen de getroffenen niet bellen met de mededeling ''het is afgelopen''. Zomaar betalen willen we evenmin, maar als dat moet, zullen we dat doen.'

- Vindt u dat de gemeente dat moet doen, of het rijk dat het asielbeleid uitvoert?

'De Koppelingswet toont de hiaten in het asielbeleid. Mensen zitten te lang in procedure en uitgeprocedeerden worden op straat gezet. De gemeente krijgt te maken met de gevolgen. Als uitgeprocedeerde asielzoekers niet naar hun eigen land terugkunnen, moet je ze niet als illegaal de straat opsturen. Dat is bruut.'

- Bent u het wel eens met de geest van de wet: illegalen krijgen geen sociale voorzieningen?

'Ik heb er moeite mee. We moeten eerst een goede asielprocedure hebben. Die mensen zitten nu jaren in een centrum te wachten op de uitslag van hun asielverzoek. Wij vinden dat na drie jaar wachten asielzoekers recht hebben op een verblijfstatus. Het is psychisch en fysiek niet mogelijk mensen zo lang in onzekerheid te laten. Zo'n Koppelingswet er bovenop. . . dan houd je geen rekening met de praktijk. Ze hebben na die tijd een plek in de samenleving gekregen.'

- Vond u gehoor bij staatssecretaris Schmitz van Justitie?

'Nee. We hebben vorige week nogmaals een brief gestuurd.'

- Al antwoord?

'Nog niets. We hopen dat het in de formatie van een nieuw kabinet wordt meegenomen.'

- Bent u niet wat laat met uw voorbereidingen? De wet zit er al tijden aan te komen.

'We hebben steeds gekoerst en aangedrongen op uitstel van de wet. Daarmee hadden we eigenlijk al rekening gehouden. Je kunt niet van de een op andere dag de uitkering stoppen. We laten ze niet zomaar aan hun lot over.'

- Sommige gemeenten zullen de slachtoffers helpen, andere niet.

'Dat vind ik dus niet kloppen. De ene gemeente zet de asielzoekers op straat, de andere niet. Er had veel beter moeten worden nagedacht over de praktische consequenties.'

- Heeft Nijmegen een illegalenprobleem?

'Nee, absoluut niet. Een enkeling is illegaal. We hebben geen probleem met illegalen, maar met lange asielprocedures.'

Jan 't Hart

Pagina 11: Commentaar

Meer over