'Niet-joods trouwen is zelfmoord'

Joodse Nederlanders die een niet-jood trouwen of hun kinderen geen joods onderwijs geven, maken zich schuldig aan 'spirituele zelfmoord'. Dit vindt de opperrabbijn van Amsterdam, Aryeh Ralbag....

Van onze verslaggever

De opperrabbijn waarschuwt voor het gevaar van het uitstervenvan de kleine joodse gemeenschap in Nederland. Tijdens een dienstvan de Joodse Gemeente Amsterdam hield Ralbag een pleidooi voorhuwelijken tussen joden.

'Wij kunnen niet eenvoudigweg de fysieke vernietiging van onsvolk in herinnering roepen, terwijl wij tegelijkertijd zwijgenwanneer we vandaag nog geconfronteerd worden met onze geestelijkevernietiging door onze kinderen geen joods onderwijs te geven ofdoor niet-joodse partners te huwen', zei Ralbag maandag in de RavAron Schuster-synagoge. 'We maken ons dan schuldig aan spirituelezelfmoord.'

De opperrabbijn benadrukte de volgende dag dat zijnwaarschuwing beslist niet was bedoeld om niet-joodse Nederlanderste beledigen, en vooral gezien moest worden tegen de achtergrondvan de uitroeiing van de joodse Nederlanders tijdens de TweedeWereldoorlog.

Ralbag: 'Het is nu een kleine gemeenschap, negentig procentis toen gedood. Puur uit het oogpunt van overleving en behoud vande joodse identiteit, kan ik zo'n gemengd huwelijk nietgoedkeuren. Het is zelfmoord. Zulke huwelijken leiden ook vaaktot gebroken gezinnen, scheidingen en een identiteitscrisis bijde kinderen.'

Volgens rabbijn Soetendorp van de Liberaal Joodse GemeenteinDen Haag had de formulering van Ralbag 'wel wat anders gekund'.Soetendorp: 'Veroordelingen van gemengde huwelijken hebben in hetverleden niet geholpen.'

Directeur David Serphos van de Joodse Gemeente Amsterdambeschouwt de woorden van Ralbag niet als een veroordeling vanjoden die met niet-joden zijn getrouwd.

Serphos: 'Hij heeft willen aangeven dat het jodendom alleenkan worden behouden als er joodse gezinnen worden gesticht engeïnvesteerd wordt in joods onderwijs. We zijn nog maar met eenpaar duizend man over in Amsterdam. In dit licht gezien is hethuwen van een joodse partner belangrijk voor ons voortbestaan.Dit is absoluut geen veroordeling van gemengde huwelijken. In dejoodse gemeenschap zijn er juist talloze voorbeelden van ditsoort huwelijken.'

Premier Balkenende, die de dienst bijwoonde, wilde na afloopniet reageren op de uitspraken van de opperrabbijn. 'Het zijnopmerkingen die worden gedaan in een geloofsgemeenschap', zei depremier tegen Business Nieuws Radio. 'Ik respecteer opmerkingendie daarover worden gemaakt.'

Ralbag is sinds maart opperrabbijn van Amsterdam. Hij woondein Amsterdam tussen 1975 en 1983, toen hij terugkeerde naar deVS. Ralbag is nu rabbijn in Brooklyn en lid van een rabbinalerechtbank.

Meer over