Nabestaanden van Franse roker willen geld zien

En weer ligt de Franse cultuur onder vuur als gevolg van Amerikaanse toestanden: de fabriek van de fameuze Gauloises-sigaretten, Seita, staat in de beklaagdenbank op verdenking van dood door schuld....

Twee à drie pakjes Gauloises brunes rookte Richard Gourlain, slager te Montargis, en dat tientallen jaren achtereen. Begin dit jaar overleed hij aan kanker, nog geen vijftig. Zijn zaak was hij al in 1996 begonnen. Hij rookte toen nog zo veel, zegt een getuige, dat hij na een operatie onder volledige narcose zijn hand bewoog alsof hij de as van zijn sigaret aftikte. De advocaat van de weduwe eist een miljoen gulden smartengeld van de fabriek wegens 'structureel tekortschieten bij het informeren over de gevaren van de Gauloises-sigaretten'.

Nog niet zo heel lang geleden werd restaurantbezoekers die vroegen om een plaats voor niet-rokers met een hoofdknik te kennen gegeven dat ze konden vertrekken. De Seita was le Seita (Service national d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes), een staatsonderneming die alle beroemde merken Franse sigaretten maakte én een monopolie op lucifers had.

Het begon mis te gaan toen le Seita veranderde in la Seita. De service werd een société, de staatsonderneming werd geprivatiseerd. Roken was niet langer in het staatsbelang.

Sedertdien is het alleen maar bergaf gegaan. Restaurants hebben een wettig voorgeschreven rookvrije afdeling, op elk pakje Gauloises staat dat roken schadelijk is voor de gezondheid. Desondanks wordt de kans klein geacht dat de eiseres haar zaak wint. In de rechts-katholieke krant Le Figaro wees een commentaarschrijver op de pauselijke bul van Urbanus VIII tegen het gebruik van tabak. De bul dateert uit 1642.

Meer over