'Moslims wentelen zich in slachtofferschap'

Centrale vraag: aan wie ben je loyaal? Abou Jahjah steunt de 'onderdrukte moslimminderheid'; Ramadan vindt dat ze zich niet in een minderheidshokje moeten laten duwen....

Voor zeker 80 procent is Dyab Abou Jahjah het eens met de ideeën vanmoslimfilosoof Tariq Ramadan, zo schat de Belgische leider van de ArabischEuropese Liga (AEL) zelf. Beiden omarmen een dynamisch burgerschap. Beidenaccepteren de Europese grondwetten. Beiden vinden dat de islam geenszinsbotst met het concept van de westerse democratie.

Maar naarmate het debat vordert, vrijdagavond in de afgeladen aula vande Rotterdamse Erasmus Universiteit, komen de verschillen scherper naarvoren. Abou Jahjah probeert de 'onderdrukte moslimminderheid' temobiliseren en opereert vanuit het collectief. Ramadan kiest hetindividualistische pad en werpt 'de minderheidsidentiteit' verre van zich.

Ramadan: 'Voor te veel Europese moslims is het gegeven dat ze eenminderheid zijn een obsessie. Ze wentelen zich in het slachtofferschap.Maar laat je nooit in het minderheidshokje duwen, want dan maak je het deoverheid wel erg makkelijk je te marginaliseren. Als loyaal staatsburger,die zich houdt aan de wetten van het land, behoor je tot de meerderheid.'

Loyaliteit en identiteit van de Europese moslim was het thema van hetdebat, dat was georganiseerd door De Nieuwe Horizon. Dit nieuwediscussieplatform is een initiatief van Rotterdamse moslimverenigingEttaouhid, die de programmering van de gevestigde debatcentra als de RodeHoed en De Balie te eenzijdig vindt. 'De thema's worden te zeer gestuurddoor de agenda van de regering', zegt programmaleider Zakaria Hamidi.'Islam en homoseksualiteit, islam en huiselijk geweld. Allemaal belangrijkeonderwerpen, maar die komen niet per definitie overeen met wat onsbezighoudt.' Als volgende stap denkt De Nieuwe Horizon aan een debat metPvdA-leider Bos om uit te zoeken wat de linkse politiek de moslims na demoord op Van Gogh nog te bieden heeft.

Er is grote belangstelling voor het eerste Nieuwe Horizon-initiatief.Ruim achthonderd jongeren, vooral moslims, vullen de aula. De organisatieheeft tweehonderd jongeren moeten teleurstellen. Nieuwsgierigheid is ervooral naar Tariq Ramadan, omstreden in Frankrijk, waar hij wordtbeschuldigd van het hanteren van een dubbele agenda. Tegelijkertijd isRamadan, die doceert aan de universiteit van Oxford, adviseur van de Britseregering.

Over zijn loyaliteiten is de in Zwitserland geboren Ramadan heelduidelijk: 'Ik hoor bij de Europese cultuur, heb de Zwitsersenationaliteit, ben moslim vanwege mijn religie, ben Egyptenaar in mijnherinnering en ik omarm universele principes.'

'Blinde' loyaliteit ten opzichte van bijvoorbeeld Egypte kent hij niet.'Ik ben slechts loyaal aan mijn principes.' Die gaan over democratie envrijheid, het respecteren van mensenrechten.

Abou Jahjah is een trotse Arabier, loyaler aan zijn geboorteland Libanonen de Arabische diaspora dan aan zijn Belgische of Europese identiteit. 'Ikkan niet volledig loyaal zijn aan Europa. Ik plaats me dan politiek in hetkamp van de kolonialisten, imperialisten, onderdrukkers van de DerdeWereld, bezetters van Irak en Afghanistan en van de staten die normalerelaties onderhouden met Arabische dictators en de racistische zionistischeentiteit.'

Als activist steunt hij per definitie de onderdrukte minderheden. Zostaat hij achter de 'revolterende moslimjongeren' uit de Franse voorsteden.'Ik kan hun handelen niet criminaliseren. Het was het enige juiste enverantwoorde antwoord op de systematische onderdrukking door de Franseoverheid.'

Ramadan vindt dat Abou Jahjah 'gevaarlijk inspeelt op emoties'. Nodigis, aldus de Zwitser, het stimuleren van politieke bewustwording en nieuwestrategieën om racistische en discriminatoire tendensen in Europa en deArabische wereld te bestrijden.

Meer over