Mohammed B. voert zelf verdediging

Mohammed B. wil zelf zijn pleidooi houden op 16 januari in de Hofstadzaak. Eerder deed de moordenaar van Theo van Gogh afstand van zijn advocaten tijdens het proces....

Hij wil in die tijd niet onderbroken worden door vragen van de rechters of de officier van justitie. De advocaten hebben geen idee wat B. wil gaan zeggen en hoeveel tijd hij daarvoor nodig heeft. Maximaal een uur, maar mogelijk is hij binnen vijf minuten klaar. Volgens de wet mag een verdachte zijn eigen verdediging voeren, maar tot dusver heeft Mohammed B. het Nederlandse rechtssysteem verworpen. Voor hem telt alleen de sharia, de wet van Allah.

Bij zijn laatste optreden in de rechtszaal, op 8 december, worstelde hij zichtbaar met zijn houding. Hij wilde niet de indruk wekken vrijwillig mee te werken aan het westerse rechtssysteem. Op een van de vragen van de rechters over zijn gedachtegoed antwoordde hij: ‘Mijn ideologie doet er niet toe, zo staat het in uw wet. En u bent toch de tong van uw wet?’

Officier van justitie Plooy wist hem wel geregeld te verleiden tot uitspraken over zijn geloofsovertuiging. Keer op keer bood B. aan zijn visie op papier te zetten om die, na afloop van het proces, te delen met het Nederlandse volk. ‘Mag ik u een voorstel doen?’, zei hij tegen Plooy. ‘Als ik toegang krijg tot ongecensureerde bronnen, dan ben ik bereid te reageren. Maar dat doe ik niet vandaag.’ Tot drie keer toe kwam hij terug op dat verzoek. In de Extra Beveiligde Inrichting in Vught heeft hij alleen toegang tot boeken uit de gevangenisbibliotheek.

Volgens rechtsgeleerde Afshin Ellian, die geregeld zittingen van het Hofstadproces bijwoont, wil de moordenaar van Van Gogh ‘als een belangrijke jihadist de geschiedenis ingaan’. Hij heeft op 16 januari tenminste nog een kans zijn gedachtegoed te verspreiden. Ellian wijst erop dat belangrijke jihadisten in het Midden-Oosten hun rechtszaken aangrijpen om hun ideologie te verspreiden.

Meer over