Mimeprijs voor Steenbergen

De Mimografieprijs 1998, een van de achttien Amsterdamse kunstprijzen, is toegekend aan Wouter Steenbergen. Hij krijgt de onderscheiding, waaraan een bedrag van 15 duizend gulden is verbonden, voor zijn kindervoorstelling Lichtjes uit de zee....

Van onze kunstredactie

AMSTERDAM

Steenbergen wordt in het juryrapport geroemd als 'eigentijds' en 'een van de meest veelzijdige mime-artiesten sinds 25 jaar'.

Als performer en 'mede-maker', aldus de jury, 'steekt hij met kop en schouders boven anderen uit. In de vele producties waar hij bij betrokken is, gaat hij verder dan zijn eigen rol; wat telt is de gehele voorstelling, die moet maximaal de kans krijgen'. Deze instelling, zo oordeelden de juryleden, 'maakt dan ook dat Wouter Steenbergen grote invloed uitoefent op het werk naast de regisseur, mimograaf of choreograaf.'

Zijn invloed op vakgenoten is soms zo groot dat er gerust van een 'Steenbergen-stijl' kan worden gesproken.

Meer over